מהי עלות המשכנתא "האמיתית"?
 
העלות= סה"כ הלוואה שנלקחה פחות סה"כ התשלומים
החודשיים בגין כל תקופת החזר ההלוואה.
 
גובה ההלוואה ש"ח
ריבית ההלוואה %
מספר שנות החזר שנה
עלות ביטוח החיים (כפרומיל של גובה ההלוואה
או פרמיה שנתית ל- 1000 שקל ביטוח)
 
מספר מבוטחים בביטוח חיים  
עלות ביטוח הנכס (כפרומיל של גובה ההלוואה
או פרמיה שנתית ל- 1000 שקל ביטוח)