תנאי הריבית השתנו במשק, האם כדאי להמיר את המשכנתא?
בדוק האם כדאי להמיר את המשכנתא שלך היום למשכנתא אחרת בריבית
נמוכה יותר(אך בתוספת עמלת פרעון מוקדם).
 
גובה היתרה נכון להיום
(יש לברר בבנק למשכנתאות שלך)
ש"ח
מהו ההחזר החודשי של המשכנתא שלך היום ח"ש
מהו שיעור הריבית של המשכנתא שלך היום %
מהו שיעור הריבית של המשכנתא החלופית %
מהי תקופת ההחזר של המשכנתא החלופית שנים
מהו גובה עמלת הפרעון המוקדם ש"ח
עלות ביטוח החיים (כפרומיל של גובה ההלוואה
או פרמיה שנתית ל-1000 שקל ביטוח)
%
מספר מבוטחים בביטוח חיים  
עלות ביטוח הנכס (כפרומיל של גובה ההלוואה
או פרמיה שנתית ל-1000 שקל ביטוח)