Ynet פורום ייעוץ פנסיוני בשיתוף מאגר מידע מקצועי צור קשר מחשבונים ייעוץ אישי/עסקי פרופיל עסקי דף הבית
 חזרה לדף ראשי - מחשבונים
 תנאים סוציאליים
 משכנתאות
 מיסוי ושכר
 כלכלה
 שונות
 
   
פרשתי מעבודה, מהם דמי האבטלה המגיעים לי?
פרשת או הינך עומד לפרוש מעבודתך ?
באמצעות מחשבון זה, תוכל לחשב את דמי האבטלה נטו שהינך זכאי לקבל מביטוח לאומי . חישוב דמי האבטלה מתבסס על ממוצע של 3 המשכורות האחרונות.
 
   
פנסיונר המקבל קיצבה-מעונין להמשיך לעבוד? כמה יישאר לך בנטו מהכנסתך מעבודה?
אתה מעונין להמשיך ולעבוד ? חשב את ההכנסה נטו שתהיה לך משכר העבודה לאחר הניכויים ממס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות (לאחר תיאום מס של שתי ההכנסות).  
   
מהי ההפקדה החודשית שאצטרך להפקיד על מנת לצבור הון עתידי רצוי?
מתכנן/ת בר מצוה ? חתונה ? רכישת רכב חדש ? או כל הוצאה חד פעמית אחרת ? מחשבון זה יתן לך במדויק את ההפקדה החודשית הנדרשת על מנת להשיג את הסכום בזמן הנחוץ.  
   
בדוק האם כדאי לך לנצל את כספי הריבית על החיסכון או גם את כספי הקרן
ברצונך למשוך סכום מוגדר מחסכונתיך - לאחר כמה זמן יאזלו הקרן והריבית? אם ברצונך להשאיר את הקרן בשלמותה ולמשוך רק את הריבית הריאלית - חשב את גובה המשיכה החודשית שתוכל לקבל  
   
מהי המשיכה החודשית המכסימלית שלך - בלי ליצור גירעון בחשבון!
מה תהיה המשיכה החודשית המירבית כך שבתום התקופה ,
היתרה בחשבון תהיה שווה ל- 0 ?
 
   
חישוב חיסכון עתידי
חשב את הערך העתידי של חיסכון ( קרן+ריבית) הנובע מסידרת הפקדות
חודשיות, וכן מה תהיה הריבית הנצברת בתום תקופת החיסכון
 
   
תכנון פרישה מיידית - בדוק את גובה הפנסיה שתקבל
מהפקדה חד-פעמית שתבצע כיום
הינך מעונין לקבל מיידית פנסיה חודשית בגובה מסוים?
חשב את ההפקדה החד פעמית שעליך לבצע היום .
 
   
תכנון פרישה עתידי - תכנן את הפנסיה החודשית הרצויה לך בעת פרישה
תכנן בחוכמה את הפנסיה החודשית הרצוייה בעת פרישתך מעבודה. חשב את ההפקדה החודשית שעליך לבצע מהיום על מנת לצבור הון שיאפשר קבלת פנסיה חודשית רצויה בעוד מספר שנים . מחשבון זה שימושי גם למטרות נוספות כגון חיסכון להשכלה גבוהה לילדיך.  
   
בדוק מהי ההצמדה והריבית על ההון
קבלת או חייבים לך הון צמוד מדד המחירים לצרכן + ריבית כלשהי,
חשב את ערכו במונחים של היום.
 
   
   
בדוק את התשואה על נכס שברשותך
אם הינך מעונין למכור כיום נכס שרכשת לפני מספר שנים,
בדוק מהי התשואה הנוכחית על השקעתך.
 
   
 
  קבוצת שקל © כל הזכויות שמורות 2001