Ynet פורום ייעוץ פנסיוני בשיתוף מאגר מידע מקצועי צור קשר מחשבונים ייעוץ אישי/עסקי פרופיל עסקי דף הבית
 חזרה לדף ראשי - מחשבונים
 תנאים סוציאליים
 משכנתאות
 מיסוי ושכר
 כלכלה
 שונות
 
   
חוק משכנתא מוכרת - המחשבון !
הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה "התרת ניכוי ריבית על משכנתא", המוכרת בשם "חוק משכנתא מוכרת", קובעת כי הריבית על הלוואה למשכנתא בסכום של עד $150,000 לדירת מגורים תוכר כהוצאה לצורכי מס. ההצעה נועדה להקטין את נטל המס על זוגות צעירים, עצמאים ושכירים הקונים דירת מגורים ונאלצים לקחת משכנתאות בריבית גבוהה. בהצעת החוק תומכים רוב חברי הכנסת מרוב סיעות הבית, וכן רוב חברי וועדת הכספים. המחשבון מתיחס לבעלי משכנתא היום (עם וותק) ועתידיים.  
   
בכוונתי לקחת משכנתא. כמה אצטרך להחזיר מדי חודש לבנק?
חשב את גובה ההחזר החודשי של ההלוואה ו/או המשכנתא שלך בהתאם לתקופת ההלוואה וגובה הריבית. במחשבון זה תוכל להשוות בו זמנית 3 אופציות שונות של הלוואה או משכנתא.  
   
מהי יתרת המשכנתא שלי?
חשב כל חודש את יתרת ההלוואה ו/או המשכנתא שלך
(יתרת ההלוואה מחושבת בערכים צמודי מדד).
 
   
מהי גובה המשכנתא המירבית שבאפשרותי לקבל בהתאם להחזר החודשי שאבקש?
חשב את גובה המשכנתא ו/או ההלוואה שהנך יכול לקחת,
בהתאם ליכולת ההחזר החודשי המירבי שלך.
 
   
מהי עלות המשכנתא "האמיתית?"
חשב את העלות הכוללת של ההלוואה ו/או המשכנתא שלך.
העלות= סה"כ ריבית + ביטוח חיים + ביטוח נכס
 
   
תנאי הריבית השתנו במשק, האם כדאי להמיר את המשכנתא?
בדוק האם כדאי להמיר את ההלוואה ו/או המשכנתא שלך היום תמורת הלוואה ו/או משכנתא אחרת בריבית נמוכה יותר (אך בתוספת עמלת פרעון מוקדם).  
   
כיצד אחשב עסקת ליסינג? האם עסקת הליסינג כדאית מול לקיחת הלוואה?
חישוב כדאיות כלכלית של ליסינג אינו פשוט. תשלומים מראש, דמי ניהול ועלות נוספת לרכישה בתום התקופה מקשים על מציאת העלות הכוללת האמיתית בהשוואה להלוואה רגילה. במחשבון זה תוכל להשוות עלות ליסינג מול עלות הלוואה (בריבית נומינלית ובריבית אפקטיבית).  
   
 
  קבוצת שקל © כל הזכויות שמורות 2001