Ynet פורום ייעוץ פנסיוני בשיתוף מאגר מידע מקצועי צור קשר מחשבונים ייעוץ אישי/עסקי פרופיל עסקי דף הבית
 חזרה לדף ראשי - מחשבונים
 תנאים סוציאליים
 משכנתאות
 מיסוי ושכר
 כלכלה
 שונות
 
   
חישוב עלות שכר
מעסיק/ה! הינך נמצא/ת במהלך משא ומתן למטרת גיוס עובד/ת
או הענקת תוספת שכר? במחשבון זה ניתן לתרגם שכר ברוטו
לעלות שכר בהתאם לטבלאות המס, ביטוח לאומי ביטוח
בריאות ותנאים סוציאלים.
 
   
חשב את גובה המס על פיצויים בגין פרישה מעבודה
פרשת או הינך עומד לפרוש מעבודתך ? באמצעות מחשבון זה,
תוכל לחשב את המס שהנך צפוי לשלם בגין הפיצויים שתקבל.
 
   
מעבידך מציע לך שכר ברוטו כלשהו - בדוק כמה ישאר לך בנטו
מוצע לך שכר ברוטו מסוים, חשב מהו הנטו.  
   
בדוק מהו השכר ברוטו שעליך לדרוש ממעבידך - על מנת לקבל את הנטו הרצוי
הינך מעונין במונחי ברוטו (החישוב ההפוך מהמחשבון הקודם).
מחשבון זה מתרגם שכר מנטו לברוטו.
 
   
בדוק מהם החזרי המס המגיעים לך כשכיר בגין תשלומים לתכניות ביטוח ופנסיה
חשב את החזרי המס המגיעים לך בגין תשלומיך לתוכניות ביטוח ופנסיה. החזרי המס מתייחסים הן לשכר בגינו הינך זכאי לתנאים סוציאליים והן לשכר אשר בגינו אינך זכאי לתנאים סוציאליים.  
   
בדוק מהם החזרי המס המגיעים לך כעצמאי בגין תשלומים לתכניות ביטוח ופנסיה
חשב את החזרי המס המגיעים לך בגין תשלומיך לתוכניות ביטוח ופנסיה. החזרי המס מתייחסים הן לשכר בגינו הינך זכאי לתנאים סוציאליים והן לשכר אשר בגינו אינך זכאי לתנאים סוציאליים.  
   
בדוק מהו שווי האופציות שלך
חברות ישראליות לא מעטות החלו להנפיק , בשנים אחרונות, כתבי אופציה לעובדיהן הבכירים, כחלק מהתוכניות לתגמולם. העובדים מפיקים מכך טובת הנאה לא מבוטלת, שעליה הם חייבים בתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וגם עמלת המבצע . המחשבון מציג את תחזית הפדיון ברוטו / נטו ( לאחר כל הניכויים).  
   
חשוב! בדוק כמה נקודות זיכוי במס עומדות לרשותך
חשב את אחת מהטבות המס המשמעותיות ביותר הקשורות לכל הכנסותיך.  
   
כיצד תשפיע רפורמת בן בסט על חסכונותיך ועל שכרך נטו  
להמלצות שונות בדו"ח ועדת בן בסט יש השפעות מנוגדות על הנטו שלך. מצד אחד תשלם פחות מס על העבודה ,אך מצד שני תשלם מס על התשלומים לקרן ההשתלמות ועל הרווחים מתוכניות החיסכון שלך. ע"פ המלצות הוועדה השינוי במדרגות המס והביטוח הלאומי הינו הדרגתי על פני שלוש שנים החל משנת 2001 .
בעזרת מחשבון זה, תוכל לבחון את:
משכורתך נטו לפני ואחרי הרפורמה
השפעת התשלום / אי התשלום לקרן השתלמות על הנטו
השפעת מיסוי ההון על הנטו
השפעת שינוי נקודות זיכוי לנשים
 
   
   
   
 
  קבוצת שקל © כל הזכויות שמורות 2001