בדוק האם כדאי לך לנצל את כספי הריבית על החיסכון או גם את כספי הקרן

ברצונך למשוך סכום מוגדר מחסכונותיך, לאחר כמה שנים יאזלו הקרן והריבית?
ברצונך להשאיר את הקרן בשלמותה ולמשוך רק את הריבית הריאלית?
מה יהיה גובה המשיכה החודשית שתוכל לקבל?

סכום הון חד פעמי ש"ח
אני מפקיד את הסכום בחשבון בנק בריבית ריאלית שנתית של %
אני מתכוון למשוך כל חודש סכום של ש"ח