מהי ההפקדה החודשית שאצטרך להפקיד על מנת לצבור הון עתידי רצוי?
מתכנן/ת בר מצוה ? חתונה ? רכישת רכב חדש ? או כל הוצאה חד פעמית אחרת?
מחשבון זה יתן לך במדויק את ההפקדה החודשית הנדרשת.
ההון העתידי הרצוי
מספר שנות הפקדה
אחוז הריבית הריאלית השנתית