תכנון פרישה מיידית - בדוק מהו הסכום החד פעמי הנדרש
לצורך קבלת הכנסה חודשית מבוקשת
 
המשיכה החודשית הנדרשת    
מספר שנות משיכה   שנים
הריבית השנתית   %
 
מהו סכום ההון החד פעמי הנדרש לקבלת
? המשיכה החודשית הנדרשת