מחשבון
משכנתא

עבור 5 ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של 4 חודשים רצופים,rnלא ישולמו בעדם דמי אבטלה.rnעם זאת, זכאותך למספר הימים המירביים המגיעים לך אינה נפגעת.rn*מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, יתחיל לקבל דמי אבטלה לאחר 90 יום.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות