מחשבוני משכתנאות – תנאי הריבית השתנו במשק האם כדאי להמיר את המשכנתא