סיום שנת הכספים 2020

מעסיק יקר,

בימים אלו, אנו נערכים לסוף שנת הכספים 2020, לפיכך נבקשכם להקדים ולהעביר את התשלומים ואת קבצי הגביה למועד מוקדם ככל הניתן,  ולשלם חובות פיגורים מחודשים קודמים באם ישנם.

בנוסף, אנו מבקשים להביא בפניכם דגשים נוספים בנושא הפקדת תשלומים

 • על פי תקנה 20  עליך  להעביר תשלומים עבור קופות הגמל  של עובדיך לפי המועד המוקדם מבין השניים:
  • ​תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום השכר לעובד.
  • עד  ה – 15 לחודש העוקב שבגינו משולם השכר .בגין איחור בהעברת  התשלומים כאמור תחויב בתשלום ריבית פיגורים
הפקדות באמצעות חשבון נאמנות יש לבצע לכל המאוחר עד ל 13 לחודש.
 • קובץ נתונים לגביה יש להעביר עד  2 ימי עסקים  לפני העברת התשלום , העברת קובץ גביה לאחר התשלום  אינה מבטיחה דיווח תאריך ערך הפקדה מקורי .
 • אין לקזז דיווח שלילי מדיווח שוטף ,הפקדות ששולמו ביתר יושבו לך על ידי הגופים המבטחים.
 • במידה ונשלחה אליך הודעה בדבר דרישה לתשלום ריבית פיגורים יש להעביר התשלום באמצעות העברה בנקאית ישירות  לחשבון  הגוף המוסדי  , יש לפנות לנציג שרות בשקל לקבלת פרטי חשבון להפקדה .
 • דיווח חל"ת/עזיבת עבודה בממשק תשלומים – יש לוודא דיווח תקין הכולל תאריך סטטוס ותאור סטטוס תקין .
 • חלה חובה לדווח מספר טלפון נייד וכתובת מייל של העובד , אם טרם עדכנת פרטי העובד בממשקים אנא טיפולך בדחיפות .
 • תשלום דמי סליקה – אין להפקיד לחשבון נאמנות אלא  לחשבון הבנק  כפי שמצוין  בהודעה לתשלום .
הפקדות פנסיוניות עבור עובדים חדשים
על פי חוק פנסיית חובה, עובד חדש אשר בבעלותו תכנית פנסיוניות קיימת, זכאי לביטוח פנסיוני ולביצוע הפקדות החל  מהיום הראשון לעבודתו, את ההפקדות בגינו ניתן לבצע  לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – לפי המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו.
על מנת לסייע לך לעמוד בהוראות החוק ולהסדיר את העברת ההפקדות לתכנית הפנסיונית בהתאם לבחירת העובד,  אנא דווח לנו מידית על כל עובד חדש שנקלט בחברה.
 

בברכה,
קבוצת שקל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות