חישוב עלות שכר
מעסיק/ה! הינך נמצא/ת במהלך משא ומתן למטרת גיוס עובד/ת או הענקת
שכר? במחשבון זה ניתן לתרגם שכר ברוטו לעלות שכר בהתאם
לטבלאות המס, ביטוח לאומי ביטוח בריאות ותנאים סוציאלים.
שכר ברוטו ללא הכנסה זקופה
(כמו למשל שווי שימוש רכב החברה)
(שכר לגמל (ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן פנסיה
שכר לקרן השתלמות (מוגבל עד התקרה)
('סכום שווי שכר (רכב, סלולרי וכד
 % א.כ.ע
 % הפרשת המעביד לפיצויים
 % הפרשת המעביד לתגמולים
 % הפרשת המעביד לקרן השתלמות