מהי יתרת המשכנתא שלי?
חשב כל חודש את יתרת ההלוואה ו/או המשכנתא שלך.
מחושבת בערכים צמודי מדד. יתרת ההלוואה
שנת קבלת הלוואה  
חודש קבלת הלוואה  
סכום הלוואה בשקלים חדשים בלבד
(לירה=0.0001 ש"ח שקל ישן=0.001 ש"ח)
ש"ח
ריבית הלוואה %  
תקופת ההלוואה במספר שנים  
הצמדה למדד %