בדוק מהי ההצמדה והריבית על ההון
 
קבלת או חייבים לך הון צמוד מדד המחירים לצרכן + ריבית כלשהי
חשב את ערכו במונחים של היום
 
שנת קבלת הלוואה
חודש קבלת הלוואה
סכום הלוואה בשקלים חדשים בלבד
(לירה=0.0001 ש"ח שקל ישן=0.001 ש"ח)
ש"ח
ריבית ההלוואה %