שכיר! פרשת או הינך עומד לפרוש מעבודתך, באמצעות מחשבון זה, תוכל לחשב את
דמי האבטלה שהינך זכאי להם מהביטוח הלאומי. חישוב דמי האבטלה מתבסס על
שלושת המשכורות האחרונות

גיל
מין אשה  גבר
השכר ברוטו בחודש האחרון לעבודתך ש"ח
השכר ברוטו בחודשיים לפני סיום עבודתך ש"ח
השכר ברוטו שלושה חודשים לפני סיום עבודתך ש"ח
אם הינך מקבל פנסיה חייבת במס
(למשל פנסיה מצה"ל) מהו גובהה ברוטו
ש"ח
מספר נקודות זיכוי
מספר תלוים (ילדים או בן/ת זוג שאינם עובדים)
אם אינך זוכר/ת את מספר נקודות הזיכוי שלך לחץ כאן