הפנסיות של הביטוח הלאומי למקרה מוות, נכות וזקנה:
 
הקלד את הנתונים להלן וגלה מה גובהן של:
פנסית השאירים למשפחתך במקרה מוות, פנסית נכות במקרה מחלה או נכות לצמיתות (לא מתאונות עבודה).
(כולל החלק לבן/ת זוג לפי המקרה).
 
הגיל הנוכחי
מין  גבראישה
מצב משפחתי נשוי  רווק
21 מספר ילדים מתחת לגיל
גיל בתחילת עבודה
האם בן/בת הזוג עובד? כן לא
האם בן או בת הזוג יצברו 10 שנות
ותק בעבודה עד הגיעם לגיל פרישה
כן לא
לידיעתך - המחשבון לא לוקח בחשבון את ניכויי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות *