תכנון פרישה עתידי - תכנן את הפנסיה החודשית הרצויה לך בעת פרישה
 
תכנן בחוכמה את הגמלה החודשית הרצויה בעת פרישתך מעבודה. חשב את ההפקדה
החודשית שעליך לבצע מהיום על מנת לצבור הון שיאפשר קבלת גמלה חודשית רצויה
בעוד מספר שנים . מחשבון זה שימושי גם למטרות נוספות כגון חיסכון להשכלה
גבוהה לילדיך.
 
גיל נוכחי    
גמלה חודשית נדרשת   ש"ח
גיל להתחלת קבלת הגמלה    
הגמלה תשולם עד גיל    
שווי צבירת חיסכון המיועד למטרה זו נכון להיום   ש"ח
שיעור הריבית הריאלית הצפויה לאורך כל התקופה   %
? מה ההפקדה החודשית הנדרשת לצורך הבטחת הגמלה