בדוק את התשואה על נכס שברשותך
 
השקעתי בנכס מסוים סכום של (יכול להיות גם אפס)
ההשקעה התבצעה לפני (מספר שנים)
כל חודש השקעתי סכום נוסף של ( יכול להיות גם אפס )
ערך הנכס היום
?מה התשואה נטו של ההשקעה