בדוק מהם סכומי הביטוח הרצויים להגנה על משפחתך במקרה אסון
 
להלן חישוב סכומי הביטוח הנדרשים להגנת משפחתך במקרה אסון
(חו"ח במקרה פטירה או הפסד פרנסתך עקב מחלה או תאונה).
מטרתו של תכנון זה הינה לבחון מהם הצרכים הביטוחיים שלך ושל משפחתך
למקרה מוות ונכות. נקודת המוצא של התכנון הינה רמת החיים הנוכחית
של המשפחה במונחים של הוצאה חודשית .
הגיל של בן/ת זוג
גיל ילד 1
גיל ילד 2
גיל ילד 3
גיל ילד 4
גיל ילד 5
ההכנסה שהינך מעונין(נת) להבטיח לבן/ת זוגך במקרה פטירה ש"ח לחודש
(מובטחת עד גיל 80)
 
ההכנסה שהינך מעונין(נת) להבטיח לכל ילדך במקרה פטירה ש"ח לחודש
(מובטחת עד גיל 42)
הכנסה נטו נדרשת במקרה אובדן כושר עבודה ש"ח לחודש
(מובטחת עד גיל 65)
מהו סכום הביטוח שיש לדרוש מחברת הביטוח על מנת להבטיח פנסיות שאירים הר"מ?
(בניכוי פנסיות מהביטוח הלאומי)