חשוב! בדוק כמה נקודות זיכוי במס עומדות לרשותך
חשב את אחת מהטבות המס המשמעותיות ביותר הקשורות לכל הכנסותיך
למילוי    עילת הזיכוי
   תושב/ת מדינת ישראל
   מין = אשה
   אשה נשואה
   נער / נערה : בגיל 16-18
   נשוי/נשואה שבן זוגו הגיע לגיל פרישה ואינו עובד/ת
   חד הורי/ת
   הורה המפרנס את ילדיו שאינם בחזקתו
   אם שילדיה אינם בחזקתה
   ילדים עד גיל 18 לא כולל ילוד או בוגר
בחזקתה של כל אם או של אב חד הורי
:מתוכם ילדים עד גיל 5
   ילדים שהם  "פעוטות"
:מתוכם - "ילודים" וילדים
שבשנת המס מלאו להם שלוש
     ילדים שהם"ילוד" או"בוגר"
בחזקתה של כל אם או של אב חד הורי
     משפחה שיש בה "ילד להורה אחד"
     (dd/mm/yyyy) תאריך גיוס
     (dd/mm/yyyy)תאריך שחרור
     קיבל תואר ראשון/שני בשנת המס הקודמת
(תקף למי שסיים ללמוד בשנת המס 2005 ואילך)
 
ילוד: ילד בשנת הולדתו
בוגר: מי שהגיע לגיל 18 בשנת המס
פעוט: ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס
ילד להורה אחד: ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום
במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים

לנקודות הזיכוי שחושבו יש להוסיף נקודות זיכוי בגין בני משפחה מחוסרי יכולת,
בשל חזרה לעבודה (נקודת זיכוי למשך 6 חודשים לאדם שהיה מובטל מעל 12 חודשים רצופים -
אבל עבד במשך 12 חודשים רצופים לפחות במהלך 36 החודשים שקדמו)
או כל נקודת זכאות מיוחדת אחרת שיש בגינה אישור.