חשב את גובה המס על פיצויים בגין פרישה מעבודה
בדוק כמה מס הינך עשוי לשלם בגין כספי הפיצויים שתקבל. ברצוננו להבהיר
כי תכנון מס זה הינו בסיסי. במידה והינך מעונין בתכנון מס מפורט וחכם יותר,
פנה אלינו על מנת לקבל יעוץ מתקדם שיחסוך לך אלפי או עשרות אלפי שקלים.
שנים  הוותק הכולל במקום העבודה הנוכחי
השכר הקובע לפיצויים (ברוטו)
(השכר הכולל האחרון (ברוטו
יתרת הפיצויים בקופות גמל
יתרת הפיצויים בפוליסות ביטוח מנהלים
(מענקים ישירים במזומן (מעבר ליתרות בקופות