קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח ציוד מכני הנדסי

הביטוח הוא על בסיס "כל הסיכונים", מכסה נזקים תאונתיים, למעט אלו הנובעים כתוצאה מרשימת החריגים בפוליסה ומשמש בעיקר עבור טרקטורים, מחפרים, עגורנים, מנופים וכדומה.
הסיכונים השכיחים בביטוח הינם התהפכות, התנגשות, התמוטטות, גניבה/פריצה ונזק בזדון.
ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול הוצאות חילוץ וגרירה הנדרשות כתוצאה ממקרה ביטוח.
בסיס הביטוח, המשמש לחישוב פרמיית הביטוח, נקבע לפי ערך הציוד כחדש.

במקרה אובדן מוחלט או נזק חלקי, יפוצה המבוטח לפי ערך השוק של הרכוש המבוטח בעת אירוע הנזק.
במקרה נזק, ישולמו סך ההוצאות ההכרחיות להחזרת הרכוש למצבו טרם האירוע כולל הוצאות פירוק, הרכבה והובלה. מתגמולי הביטוח נהוג לנכות בלאי (אלא אם כן הפוליסה נבנתה בצורה נכונה והושגה הסכמה עם המבטח ביחס לשיעור הפחתת הבלאי אם בכלל).

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011