קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח שבר מכני

ביטוח לנזקי שבר תאונתיים למערכות מערכות מיזוג אוויר, מעליות, מערכות חימום ,לציוד ומכונות בתעשייה. הכיסוי מגן מפני אירוע פתאומי אשר גורם להשבתה ו/או לקריסה של המערכת המבוטחת. ככל שגיל הכרונולוגי של הציוד גבוה יותר, כך הסבירות להתרחשות נזקים ואירועי ביטוח גדולה יותר.
מכיוון שמדובר בתקלה ושבר של מערכת, הרי המקרה הביטוחי יתרחש בוודאות בבוא הזמן, תלוי ברמת התחזוקה שלו ובגילה הכרונולוגי של המערכת. לכן, רצוי שסכום הביטוח ייקבע על ידי מומחה שיעריך מהו שווי הרכוש המבוטח. לרוב ההסכמה העקרונית של המבטח לערוך פוליסה לביטוח שבר מכני תלווה בקביעת תנאים המתייחסים לגיל הציוד, ותכלול המלצות אופרטיביות בתחום התחזוקה וחלקי החילוף הנדרשים.

לפני עריכת ביטוח שבר מכני, יש להבין היטב את תנאי החוזה.

גם במקרה זה, כמו בביטוח רכוש, ישנם נזקים נגררים (תוצאתיים) שאפשרי לבטחם:

אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני

פוליסה זו באה להגן על המבוטח מפני הפסד, הנובע מהפרעה או הפסקה בבית העסק כתוצאה מנזק של שבר מכני החושף את המבוטח להפסדים הכוללים, בין היתר:
אובדן רווח גולמי - סך הוצאות קבועות + רווח צפוי.
אובדן שכר עבודה - שכר כל העובדים כולל הוצאות סוציאליות.

פוליסה לקלקול סחורה כתוצאה משבר מכני

משפה את המבוטח בגין הפסדים הכוללים בין היתר:
קלקול הסחורות המאוחסנות בחדרי קירור בבית העסק כתוצאה משבר מכני, או כתוצאה מעליה או ירידה
של טמפרטורה או שינוי בהרכב נוסחת האוויר בחדרי הקירור.
בריחת גז או נוזל קירור בחדרי הקירור.
ניתן להרחיב את הכיסוי שיכלול גם אובדן רווחים כתוצאה מקלקול סחורה.

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011