קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח ציוד אלקטרוני מגן על מחשבים, תוכנות וכן על כל ציוד אשר מכיל יחידות עיבוד נתונים C.P.U מפני נזקים תאונתיים וסיכוני פריצה.
נזק תאונתי הוא נזק בלתי צפוי, להבדיל מתקלה או קלקול של מערכת אשר נובע מכך שרכיב מסוים חדל מלפעול בשל סיום אורך החיים הטבעי של הפריט.
הביטוח מכסה הוצאות תיקון עקב פגיעה בציוד האלקטרוני, כולל הוצאות פירוק והקמה מחדש, הובלה, עלות החומרים, שכר העבודה והוצאות כלליות.

כמו כן מכסה את התחומים הבאים:

 במקרה של אובדן מוחלט של הרכוש -ישולם ערכו הממשי הכספי של הפריט המבוטח.
 הוצאות שחזור נתונים ותוכנה.
 הוצאות תפעול נוספות שנבעו משימוש באמצעים חלופיים כתוצאה מנזק או אובדן הציוד.
 כיסוי לאובדן רווחים.

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011