קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות מתאים לקבלנים וליזמים העוסקים בתחום הבנייה לסוגיה, פיתוח, תשתיות, קבלני שיפוץ וגם לאנשים העוסקים בבנייה עצמאית ובשיפוץ ביתם. מבטחים שונים מציעים כיסויים שונים לפוליסה זו.
חשוב מאוד להתייעץ עם אנשי מקצוע שיכולים לנתח ולמפות היטב את הסיכונים הרלוונטיים בפרויקט ולהמליץ על הרחבות וכיסויים נאותים בהתאם לסיכון.

הכיסוי מחולק לשלושה פרקים:

 רכוש
 צד ג'
 חבות מעבידים.

הרחבות אופציונאליות

 רכוש עזר וציוד המצוי באתר.
 פינוי הריסות.
 רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים.
 חבות הנובעת משימוש בכלי ציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה.
 תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.
 נזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים.
 הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
 רכוש בהעברה ו/או אחסון מחוץ לאתר העבודה.
 מבני עזר ותכולתם באתר העבודה.
 שכ"ט אדריכלים מהנדסים ויועצים מומחים.
 רעד ויברציות הסרה ו/או החלשת משען תומכות.


רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה?
לחץ כאן

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011