קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח חבות מוצר

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם - 1980, על היצרן והמשווק מוטלת אחריות מוחלטת בגין המוצרים אותם הם מייצרים ו/או מייבאים ו/או משווקים. מכאן, שהנפגע אינו צריך להוכיח את רשלנות היצרן או המשווק, מספיק שיוכיח שהנזק נובע מהמוצר אשר סופק או שווק לו.היצרן או המשווק עלול להיפגע באופן חמור מבחינה כספית כתוצאה מנזק אשר מיוחס למוצר שסיפק, גם אם לכאורה כלל לא התרשל.

ביטוח חבות המוצר מעניק למבוטח שיפוי על חבות העלולה לחול עליו בשל שני סוגים של אירועים תאונתיים כתוצאה מהשימוש במוצר:

  גרימת מוות, נזק גופני, מחלה, פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג.
  
גרימת אבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי, לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך.

בנוסף, מבטיחה הפוליסה לשפות את המבוטח בגין הוצאות משפטיות שנשא לצורך הגנה מפני תביעה לפיצוי.

ניתן להגיש תביעה בחבות המוצר על פי אחד משני החוקים הבאים:

החוקים לפיהם ניתן להגיש תביעה
מספור

 חוק האחריות למוצרים פגומים

 פקודת הנזיקין

1

 ניתן לתבוע נזקי גוף בלבד

 נזקי גוף ורכוש

2

 אין צורך בהוכחת רשלנות

 חובת הוכחת רשלנות

3

 אינו חל על תוצרת חקלאית בלתי מעובדת,

 בהמות, עופות ודגים חיים

 חלה על כל מגוון המוצרים

4

 אחראי רק הנקוב בחוק

 ניתן להגיש תביעה גם נגד המשווק שהפגם   

 אירע אצלו

5

 התיישנות - 3 שנים

 התיישנות - כמקובל

6

 גיל המוצר- עד 10 שנים מיום שיצא 

 מחזקתו של היצרן

 אין הגבלה לגיל המוצר

7

 הגבלת הפיצוי לאובדן השתכרות-שילוש

 השכר הממוצע במשק

 אין הגבלה לפיצוי

8

 החוק אינו חל על נזקי ממון

 אין הגבלה על פיצוי לנזקים


מאפייני הסיכון במוצר

 שיווק המוני של מוצרים גורם לכך שתקלה חד פעמית בייצור או פגם במוצר ישפיעו על כמות יחידות
  מוצרים רבות, העלולות להזיק במקביל.
 אמצעי השיווק המודרניים והתנועה הרבה של המוצרים בצריכה מקומית וביצוא גורמים לכך שפוטנציאל
  הנזק הוא גדול ונרחב מאוד. כאשר מתרחש נזק - דיווחו ותיקונו קשים ביותר.
 תקופת דגירה ארוכה של הנזק - חלק מהמוצרים עובר מרגע ייצורו ועד הגעתו לצרכן שרשרת הפצה
  למשך תקופת זמן ארוכה, כמו כן לחלק מהמוצרים חיי מדף ארוכים. לכן אין הכרח שיהיה סמיכות בין
  הסיבה לבין קרות הנזק.

סוגי הליקויים והפגמים במוצר

 פגם בדגם - בשלב התכנון והעיצוב הראשוניים קיים כשל בטיחותי המסכן את הצרכן/המשתמש. בתהליך
  הייצור עצמו אין שיבוש, אולם המוצר כשלעצמו מהווה סכנה וצפוי לגרום נזק.
 פגם בייצור - בתהליך הייצור של המוצר נוצר פגם, שגרם למוצר להיות מזיק. גם אם קיימת ביקורת איכות
  מדגמית של המוצר בשלבי ייצורו, אין אפשרות מעשית למנוע ליקויים כאלה לחלוטין ובאופן הרמטי.
 פגם בהוראות - הוראות שימוש שגויות או לקויות המביאות את המשתמש הנעזר בהן, לכלל נזק.
 פגם בפיתוח - על פי מצב הידע בעת ייצור המוצר, לא ניתן היה לדעת את אופיו המסוכן של המוצר
  ולמעשה רק מאוחר יותר נתגלה טיבו המזיק.

בסיס הגשת תביעה - Claims Made Basis

הביטוח מכסה אחריות בשל כל מקרה שארע בתקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע ברשימה בתנאי שאותה תביעה הוגשה נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה אחריות בשל מקרה אם התביעה נגד המבוטח הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח. בביטוח מסוג זה על המבוטח לדאוג לרצף הביטוח (חידושים) על מנת להבטיח כיסוי במקרה של תביעה.

 רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

 

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011