קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידיםמכסה את חבות המעביד כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית או מוות, שנגרמו כתוצאה מתאונה או מחלה, שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם אצל המבוטח, וזאת מעבר לתשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי. החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד, וכן הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, גם אם נגרמו במהלך עבודתו בעסקו של המבוטח. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש העובד כנגד המעביד.

אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.

פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח חבות מעבידים, והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

 

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011