קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
אבדן רווחים
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

ביטוח כלפי צד שלישי

ביטוח צד שלישי מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין נזק בלתי צפוי, לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של כל אדם אשר אינו עובד של המבוטח, כתוצאה מפעילות המבוטח. בנוסף, הפוליסה מכסה גם הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה.

אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה לאחר שסוכם עם המבוטח.

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לפעילות בחו"ל ולכלול אחריות קבלני המשנה ועובדיהם.

פוליסה על בסיס יום האירוע היא הפוליסה המקובלת לביטוח צד שלישי, והיא מכסה אירועים שהתרחשו במהלך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא קשר לתאריך הגשת התביעה.

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

 

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011