קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
ביטוחי פרט
ביטוח עיסקי
ביטוח עסק (רכוש)
ביטוח כלפי צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מוצר
דירקטורים ונושאי משרה
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח שבר מכני
ביטוח ציוד מכני הנדסי
שירות ומידע ללקוח
צור קשר

אבדן רווחים

לעיתים כתוצאה מנזק ישיר לרכוש, נגרם נזק עקיף או תוצאתי אשר פעמים רבות משמעותי יותר מהנזק לרכוש עצמו. נזק למכונה או מכשיר שהינו קריטי בבית העסק עלול להשבית את העבודה במשך תקופה ארוכה, ובעוד שעלות המכשיר לא גבוהה, ישנן השלכות מרחיקות לכת להשבתת העבודה, כגון עבודה עם ספקים ולקוחות, ועוד. במקרים אחרים, בית העסק עלול למצוא את עצמו במצב של אובדן לקוחות, אובדן שוק, חוסר יכולת לעמוד בהוצאות הקבועות ובהתחייבויות כספיות, חוסר יכולת לשלם משכורות לעובדים, ועוד.

פוליסת אובדן רווחיםמכסה את המבוטח במשך כל אותה תקופה שמשפיעה על הירידה בהכנסות העסק בגין אובדן או נזק לרכוש. אחריות המבטח מוגבלת לתקופת השיפוי הנקובה בפוליסה, אך אינה נפסקת לאחר שיקום הנזק הפיזי לרכוש.

ניתן גם לרכוש הרחבות מיוחדות כמו "סעיף לקוחות" ו"סעיף ספקים", לפיהן מכוסה גם אובדן רווחים שנגרם לעסק המבוטח כתוצאה מנזק פיזי לרכוש, הקשור לספקים או לרכוש לקוחות שסיבתו מכוסה לפי ביטוח הרכוש של המבוטח, גם אם לרכוש של המבוטח עצמו לא אירע כל נזק.

 רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח רכב
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח אחריות מקצועית
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011