קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש

לומדה על עזיבת עבודה

טעינת הקובץ יכולה לקחת מספר שניות. מומלץ מאוד להפעיל רמקולים. צפייה מהנה.

 

לנוחותכם, תמלול הלומדה:

עם סיום עבודתך בחברה חשוב לנו ללוות אותך ולהנחות אותך באופן מקצועי בתהליך אותו עליך לעבור.
החלטות חשובות שעליך לקבל לא יאוחר משלושה חודשים מיום סיום עבודתך:
 שמירת התוכניות הפנסיוניות הקיימות.
 טיפול בכספי הפיצויים כולל קבלת הנחיות ממס הכנסה.
חשוב לזכור: משיכת כספים כלשהם מהתוכניות הפנסיוניות השונות, עלולות לגרום לנזק בלתי הפיך לזכויותיך.
תוכניות לביטוח פנסיוני מסוג קרן פנסיה וביטוח מנהלים כוללות בתוכם חיסכון לגיל הפרישה וכן כיסוי ביטוחי למקרה נכות ומוות.
מאחר ובמהלך השנים חלו שינוים בתנאי החיסכון הפנסיוני, הקפאת התוכנית הוותיקה שלך ופתיחת תוכנית אחרת תחתיה, עלולה לגרום לך לנזק בלתי הפיך.
אנו מאוד ממליצים לשמור על התוכניות ולהמשיכן.

בתקופת המעבר בין מעסיקים ישנה חשיבות רבה בשמירת הרצף הביטוחי בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה.
שמירת הרצף הביטוחי יכולה להיעשות באופן הבא:
 מסלול א' - "הסדר ריסק זמני" -מסלול השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה , ללא מרכיב חיסכון , והוא כרוך בתשלום פרמיה מינימאלית.
 מסלול ב'- "תגמולים לעצמאים" - מסלול מקיף השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה וכולל המשך מרכיב החיסכון, על פי תנאי ההשקעה
  המקוריים בתוכנית.
יש להעביר הנחיות לא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום העבודה. לאחר 3 חודשים יבוטלו הכיסויים הביטוחיים בפוליסה ויחייבו תהליך קבלה מחדש לתוכנית חדשה בתנאים אחרים בהשוואה לאלו הקיימים כיום בתוכניות על שמך.
בנוסף, שמירת התוכנית הקיימת מבטיחה לך את מקדם הקצבה הקיים בפוליסה מפני שינויים בתוחלת החיים. מקדם הקצבה הינו הבסיס לחישוב הקצבה שתשולם על ידי חברת הביטוח בגיל פרישה.

על מנת לשמור על זכויות מלאות בקרן פנסיה ותיקה אין למשוך כספים כלשהם, כולל כספי פיצויים. משיכת כספים מקרן הפנסיה הותיקה תגרום לאיבוד כל זכויות הפנסיה ללא אפשרות חרטה בעתיד.
כדי לשמור על זכויות מלאות (זקנה, נכות, שאירים) עליך לחתום עם הקרן על "הסכם המשכת ביטוח", לא יאוחר מ - 3 חודשים מיום סיום עבודתך.
חידוש החברות לאחר 3 חודשים יגרום למצב של היעדר כיסוי ביטוחי ויחייב צבירת תקופת אכשרה מחדש.
שים לב - כל עוד לא תצבור תקופת אכשרה חדשה על פי תקנון קרן הפנסיה, לא תהיה מבוטח למקרה פטירה ונכות.
ישנם מיקרים בהם הפסקת תשלום לתקופה העולה על 3 חודשים עלולה אף למנוע ממך לחלוטין את חידוש הכיסוי הביטוחי לפטירה ונכות.
קרן פנסיה חדשה. על מנת לשמור על רציפות הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים וביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לבקש "הסדר ריסק זמני".
מסלול זה שומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה, ללא מרכיב חיסכון והוא כרוך בתשלום פרמיה מינימאלית.
יש להעביר הנחיות הפעלת הסדר הריסק לא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום העבודה על מנת לשמור על רצף ביטוחי.
שמירת קרן השתלמות וקופת גמל:
 קרן ההשתלמות וקופת גמל הינן קופות למטרות חיסכון בלבד.
 ניתן לחסוך בקופות באופן בלתי רציף ואצל מעסיקים שונים.
 בתקופת המעבר בין מעסיקים אין צורך לבצע פעולה כלשהי.
 בעת מציאת מעסיק חדש ניתן להמשיך לחסוך באותה קופה.
 מומלץ לא למשוך הכספים ולייעד אותם כחיסכון נוסף לגיל פרישה.
לידיעתך, הכספים בקרן ההשתלמות פטורים ממס רווח הון בהתאם לתקרות הקבועות בחוק.
במידה והיית זכאי לביטוח בריאות וסיעוד אצל המעסיק, מומלץ:
 לבדוק מה תנאי ההמשך לפורש מהעבודה.
 לתת ההנחיות המתאימות לשמירת הכיסוי הביטוחי והרפואי באופן פרטי, ללא מעסיק.
לתשומת לבך, אי שמירת הכיסוי הביטוחי והרפואי תצריך בעתיד פתיחת פוליסה חדשה בתנאים חדשים כולל הצהרת בריאות חדשה וצבירת תקופת אכשרה חדשה.
כעת נעבור לנושא כספי פיצויים.פיצויי פיטורים הינם תשלום מענק המשולם לעובד בשל סיום יחסי עובד ומעביד.
תשלום המענק יכול להיות בשתי דרכים ביחד ולחוד:
 תשלום ישירות מהמעביד.
 תשלום מקופות פנסיוניות שונות לרבות ביטוח מנהלים, קרן פנסיה ,קופת גמל.
כספי הפיצויים חייבים בתשלום מס מעבר לסכום פטור. סכום הפיצויים הפטור ממס הינו מכפלת שנות העבודה במשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה הקבועה בחוק. לדוגמא: פיצויי הפיטורים הפטורים ממס לעובד ששכרו 5,000 ₪ לחודש, לאחר 3 שנות עבודה, יהיו 15,000 ₪.
לפני עזיבת עבודה עליך לקבל החלטה כיצד לטפל בכספי הפיצויים שנצברו לזכותך.
ההחלטות שתקבל לגבי ניצול פיצויי הפיטורים יקבעו האם תצליח לשמר את ערך הכספים תוך תשלום מס מינימאלי והאם תבטיח את עתידך הכלכלי.
קיימות מספר חלופות לטיפול בכספי הפיצויים עליהם נסביר לך בהמשך. בעת עזיבת עבודה עליך לקבל החלטה איזו חלופה היא המתאימה לך ביותר.
במידה וכל כספי הפיצויים פטורים ממס מומלץ להשאירן בתוכניות הקיימות למטרת חיסכון לגיל הפרישה ובכך להבטיח את עתידך הכלכלי. על מנת להשאיר את הכספים בתוכניות הקיימות יש לחתום על טופס ייעודי ולהעבירו לשירות לקוחות שלנו.
קיימות מספר חלופות לטיפול בכספי פיצויים החייבים במס:
 תשלום מס מיידי בשיעור המס השולי.
 האופציה השנייה - פריסת הפיצויים החייבים במס, גובה המס ייקבע ע"י פקיד מס הכנסה.
 חלופה נוספת היא דחיית תשלום המס למועד הפרישה ע"י ייעוד כספי הפיצויים שנצברו בתוכניות לקצבה. כל זה על מנת לקבל פנסיה חודשית בגיל פרישה. המס
  ינוכה מהפנסיה - וזה נקרא "רצף זכויות לקצבה".
 האופציה האחרונה: דחיית תשלום המס למועד סיום עבודה אצל המעסיקים הבאים - הפעולה נקראת "רצף זכויות לפיצויים".
עכשיו בוא נעשה סדר בתהליך.
במקרה של הפסקת עבודה יש לדווח לרשות המסים על כספי הפיצויים המשולמים לך. לצורך כך תקבל ממעסיקך טופס 161 ובו פירוט הכספים המגיעים לך ובאיזה קופות הם נמצאים. כעת עליך להחליט באיזו חלופה הנך בוחר לטפל בכספי הפיצויים. את החלטותיך לגבי חלופת הטיפול בכספי הפיצויים עליך למלא ב- טופס 161 א'.
כעת, נעבור בצורה מסודרת על תהליך הטיפול בכספי פיצויים בסדר כרונולוגי.
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - טופס 161. ההודעה מתקבלת תוך 6 שבועות לערך ממועד סיום העבודה בפועל.
הודעת העובד הנקראת טופס 161 א'. בטופס נרשמות החלטות העובד בנוגע לאופן הטיפול בכספי הפיצויים.
במידה וחלק מכספי הפיצויים שלך חייבים במס עליך לגשת לפקיד מס הכנסה באזור מגוריך, כדי לקבל את האישורים הנדרשים.
לצורך כך עליך להצטייד בכל המסמכים הנדרשים (3 תלושי שכר,טופס 161+ טופס 161 א').
את אישורי המס שקבלת מפקיד מס הכנסה יש להעביר לשקל בהקדם האפשרי. יש לקחת בחשבון שתהליך זה עלול לקחת מספר שבועות ומומלץ להתאזר בסבלנות.
במידה והחלטת לפדות את כספי הפיצויים, המסמכים הנדרשים הם:
 בקשה חתומה לפדיון הכספים.
 טפסי 161 ו 161א + אישורי מס הכנסה במידת הצורך.
 צילום ת"ז.
 צילום המחאה מחשבון הבנק.

רק לאחר קבלת כל המסמכים, ניתן להגיש את הבקשה לפדיון הכספים. פדיון הכספים אורך כ-30 ימי עבודה ממועד הגשת כל המסמכים.
שירות לקוחות של קבוצת שקל תמיד ישמח לעזור לך במילוי הטפסים או עם הסבר נוסף אודות התהליך עליך לעבור. אנו מקווים שלומדה זו תעזור לך לעבור את התהליך בצורה קלה וללא טעויות בעניין שמירת התוכניות הפנסיוניות שלך.
השקל שלך, האחריות שלנו.

מידע וכלים עבורך
לומדה על ביטוח פנסיוני
לומדה על עזיבת עבודה
מאמרים מקצועיים
מחשבונים
שקל נט
מילון מושגים
שאלות נפוצות
ניוזלטר - השקל שלך
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות
צוות מנהל
על הסוכנות
בין לקוחותינו
תנאי שימוש ושמירת פרטיות
יצירת קשר
צור קשר
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011