קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
מרכז פרישה לעובדים
מרכז פרישה לעובדים
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
צור קשר

קרן פנסיה ותיקה

הרפורמה בקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר משנת 2003:

הרפורמה חלה על הקרנות הבאות: מבטחים, מקפת, נתיב, קרן פועלים חקלאיים, קרן פועלי בניין, קרן גמלאות מרכזית, קרן הגמלאות של חברי "אגד", קרן הפנסיה של עובדי הדסה.

הרפורמה כללה בין היתר:

 שינוי אופן חישוב השכר הקובע לפנסיה.
 הגדלת דמי הגמולים.
 דחיית גיל הפרישה.
 גביית דמי ניהול מהפנסיה.
 הוספת מנגנון איזון אקטוארי.
 ביטול כל ההסכמים המיוחדים.
 שינוי הסדרי רציפות הזכויות.
 שינוי מבנה ההשקעות - מעבר הדרגתי להשקעה בשוק ההון.

חישוב השכר הקובע לפנסיה

קיימות שתי שיטות חישוב:

שיטת ממוצעים (יחסי שכר) - מופעלת במקפת וקג"מ. שיטת שלוש שנים אחרונות - מופעלת בנתיב, קרן פועלי בניין, קרן פועלים חקלאיים ומבטחים.

המצב לאחר הרפורמה:

בשיטת הממוצעים אשר בה השכר הקובע לפנסיה מושפע מהתפתחות השכר הממוצע במשק הוגבלה התפתחות השכר הממוצע במשק ב 2% לשנה צמוד למדד.
בשיטת שלוש שנים אחרונות - השכר הקובע לפנסיה בקרנות אשר פעלו על פי שיטת שלוש שנים אחרונות יחושב על ידי שקלול שתי השיטות: השכר הקובע בגין התקופה עד 1/10/2003 יחושב לפי שיטת שלוש שנים אחרונות והשכר הקובע בגין התקופה שמתאריך זה ואילך, עד השלמה ל - 420 חודש יחושב לפי שיטת ממוצעים.

תיקון גיל פרישה לנשים

ביום 11.1.2012 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תיקון לתקנון האחיד שעניינו אי העלאת גיל קצבת זקנה לנשים. התיקון קבע כי גיל קצבת זקנה לנשים ב- 5 השנים הקרובות יוותר על כנו ויעמוד על גיל 62.
משמעות השינוי - רק החל משנת 2017 ואילך אמור גיל קצבת זקנה לנשים להמשיך להעלות בהדרגה עד הגיעו לגיל 64. התיקון תקף החל מיום 1.1.2012.

השירותים הניתנים על ידי שקל למבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות:

 חישוב הזכויות בקרן הפנסיה הותיקה לגיל פרישה במקרה של המשכת חברות.
 חישוב הזכויות במקרה הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה ומעבר לתוכנית חילופית.
 לעובדים שהגיעו לגיל פרישה וממשיכים לעבוד - בדיקת כדאיות של המשך הפרשות לקרן הפנסיה
  לעומת התחלת קבלת פנסיה חודשית מהקרן.
 השוואה ביטוחית וכלכלית בין החלופות.

השירותים כאמור מתבססים על סימולטור ייחודי שפותח על ידי שקל.


רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן
מרכז פרישה לעובדים
לומדה
מידע מקצועי
קרן פנסיה ותיקה
מחשבונים
השקל שלך
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011