קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
אודותינו
על הקבוצה
מוקדי שירות ומידע כללי
צוות מומחים
גילוי נאות
בין לקוחותינו
קריירה בקבוצת שקל
חברות בקבוצה
שקל למעסיק
מוקד שירות ומידע כללי
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל נט
תיק לקוח
Customer portfolio

שקל Executive

 

שירותים מיוחדים למנהלים בכירים

מרבית המנהלים במשק אינם מקדישים תשומת לב ומחשבה לתכנון ענייניהם הפיננסיים והפנסיוניים האישיים, וכך העדר התכנון בנושאים אלה מתברר רק בדיעבד, כאשר הם נתקלים בבעיה כלשהי
הנוגעת לתחומים אלה.
כדי להימנע מנזקיה האפשריים של גישה זו פיתחנו את "שקל EXECUTIVE" שהינה חבילה מקצועית וייחודית, המשלבת מוצרים ושירותים למנהלים בכירים, אשר יסייעו למנהל לתכנן את השקעותיו הפיננסיות, את החיסכון הפנסיוני שלו ואת שאר הנושאים הנוגעים לנכסיו הפרטיים באופן מיטבי ובהתאם לצרכים האישיים שלו.

 

להלן פרוט השירותים המוצעים:

שקל executive   בדיקת תיק הביטוח הפנסיוני - מבחינת סוג התוכניות, מבנה
   ההפרשות, היקף הכיסוי הביטוחי ואיכותו, עלויות הביטוח,
   מסלולי הביטוח, מסלולי ההשקעה, התאמת תיק הביטוח לשינויי
   החקיקה האחרונים וכן לצרכים הביטוחיים והפנסיוניים בהתייחס
   למקורות הכלכליים העומדים לרשות המשפחה.

   תכנון ההכנסה השוטפת של המשפחה - תכנון מקורות
   ושימושים של המשפחה תוך התחשבות בצרכים לרכישת נכסים, החזר התחייבויות, מקסום ענייני המס המשפחתיים, התייחסות להעברות בין דוריות ועוד.
תכנון ההכנסה בגיל פרישה - שיערוך הזכויות לגיל הפרישה מכל המקורות, מתן פתרונות להשלמת
החיסכון הנדרש בגיל פרישה וזאת על מנת לשמור על רמת החיים המבוקשת. כולל התייחסות לתכנון
פרישה מוקדמת.
קרנות פנסיה ותיקות - בדיקת הזכויות הצבורות בקרן הפנסיה הותיקה ובחינת הכדאיות של המשך הביטוח בקרן עד גיל הפרישה למול הקפאת זכויות והעברת החיסכון העתידי לתוכנית חילופית.

קופות גמל - מיפוי ובדיקה של קופות הגמל השונות על שם המנהל ומשפחתו מבחינת מסלוליההשקעה, התשואה, רמת הסיכון ומתן המלצות לשינויים. התאמת רמת הסיכון בתיקבאמצעות סימולטור ייחודי ובהתאם לגילו של העובד והעדפותיו האישיות.

בדיקת ביטוחי הבריאות והסיעוד - הגדרת הצרכים הביטוחיים, בדיקת תוכניות קיימות ומתן המלצות
לשיפור הכיסוי הביטוחי ועלותו.
פגישות אישיות - במטרה ללמוד על הרצונות והצרכים של המנהל, איסוף האינפורמציה הנדרשת
לביצוע העבודה וקבלת נתונים רלוונטיים נוספים.
בסיום העבודה תבוצע פגישה נוספת עם כל מנהל במהלכה יקבל לידיו עבודה מסכמת הכוללת מיפוי
וניתוח המצב הקיים, המלצות לשינויים ופרוט הפעולות שיש לבצע בתחומים הרלוונטיים השונים.
במידת הצורך תבוצענה פגישות נוספות.
ליווי פנסיוני מתמשך - כולל בדיקה חוזרת מעת לעת של ההמלצות שניתנו והתאמתן לשינויים שחלו
ממועד הבדיקה הקודמת, בתחומי המיסוי, בחקיקה הפנסיונית, במצבו האישי של המנהל, בשכרו
וכיוצ"ב.
לקראת סיום עבודה / פרישה - בחינת היבטי המס בגין פיצויים, מענקי פרישה ופנסיה.
ניהול העושר המשפחתי (Family Office) - במסגרת שירות זה אנו מלווים את קבלת ההחלטות
ואת הניהול השוטף של הנכסים ומשמשים כ"מנהל הכספים האישי" של המנהל.
השירותים כוללים: ניהול מעקב שוטף אחר ההשקעות הפיננסיות - גיבוש האסטרטגיה הכוללת ובחירת
מנהלי ההשקעות אשר יישמו אסטרטגיה זו. לאחר מכן, ביצוע מעקב אחר ביצועיהם, בחינת הנכסים
אל מול השווקים והמלצות לשינויים על פי הצורך. לשם קבלת ההחלטות, גם הנכסים הפנסיוניים
מהווים נדבך חשוב בניתוח.
טיפול בנושאי הורשה ונאמנויות - באמצעות מומחים שונים, תוך תיאום ואינטגרציה ע"י שקל.

ביטוח משכנתא
חיסכון לכל מטרה
שקל Executive
ביטוח תאונות אישיות
מרכז פרישה
ביטוח בריאות
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011