קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
שקל משכנתאות
שירות ללקוח
שירותים משלימים
ביטוח דירה
מידע וכלים עבורך
צור קשר
לקוחות ממליצים

ביטוח משכנתא

בעת הבקשה לקבלת הלוואת משכנתא לצורך רכישת דירה או בית או לצורך שיפוץ נכס קיים, ברוב המקרים מחייב הגוף המלווה לערוך ביטוח משכנתא הכולל ביטוח חיים וביטוח של המבנה. ביטוח החיים מכסה את החזר יתרת ההלוואה למלווה במקרה מוות של הלווה לפני שהסתיימו תשלומי המשכנתא לבנק. ביטוח מבנה מכסה מקרים של נזק פיזי לדירה, כגון נזקי אש, נזקי מים, נזקי טבע, רעידת אדמה.

מרכיבי ביטוח משכנתא

בדרך כלל ביטוח המשכנתא כולל שני סוגי ביטוחים: ביטוח חיים וביטוח מבנה. ביטוח המבנה למשכנתא כולל ביטוח צד ג' וחבות מעבידים.

ביטוח חיים למשכנתא

בדרך כלל, תנאי מוקדם לקבלת הלוואת משכנתא הוא עריכת ביטוח חיים למשכנתא. ביטוח חיים למשכנתא מבטיח שהמלווה יקבל את יתרת סכום ההלוואה שנותרה לתשלום, כפי שהיא מוגדרת בתנאי הפוליסה, במקרה פטירה של אחד או יותר מן הלווים, שהוא מבוטח בביטוח החיים למשכנתא. אם הלווה הוא המפרנס העיקרי במשפחה, אזי ביטוח החיים למשכנתא ממשיך לשלם את תשלומי המשכנתא וזה מהווה הקלה מימונית גדולה ביותר, אפילו קריטית, לבני המשפחה הנותרים בחיים.
ביטוח החיים למשכנתא נחשב ביטוח ריסק בלבד, למקרה מוות, ואינו כולל אלמנט חיסכון. ביטוח זה אינו נועד להחליף ביטוח חיים רגיל, המגן על בטחונה הכלכלי של המשפחה ושמירה על רמת החיים הרגילה שלה, במקרה פטירה חס וחלילה.

ביטוח מבנה למשכנתא

חלק זה של ביטוח משכנתא מתייחס למקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה. חברת הביטוח תישא בהוצאות להשבת המבנה לקדמותו והמבוטח לא יישא בעלויות התיקון הכבדות, אם וכאשר יגרם נזק למבנה המכוסה בפוליסה.
המידע האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. תנאי הפוליסה בלבד הם המחייבים.

רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

שקל משכנתאות
חבילות השירות
ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
מחשבונים
לקוחות ממליצים
google+ youtube
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011