קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
ניהול ביטוח פנסיוני
עזיבת עבודה
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
מידע וכלים
לומדה על ביטוח פנסיוני
לומדה על עזיבת עבודה
מחשבונים
שקל נט
מילון מושגים
ניוזלטר - השקל שלך
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות

שאלות נפוצות

 מה זה טופס 161?

טופס 161 הינו טופס אשר באמצעותו המעביד מדווח לרשויות המס על ניתוקי יחסי עובד ומעביד ומפורטים בו: תקופת העבודה, השכר הקובע לחישוב הפיצויים, פירוט סכומי מענקי הפרישה, חלוקה לסכום פטור ממס וסכום חייב במס, פירוט ניכוי המס מכספי הפיצויים במידה ובוצע, פירוט יתרות הפיצויים בקופות המועברות לידי העובד כולל ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל.

 מה זה טופס 161 א'?

באמצעות טופס זה מודיע העובד לרשויות המס על חלופת המס בה בחר לטפל בכספי הפיצויים
הנמצאים בקופות השונות שהועברו לזכותו בעת פרישתו מהעבודה.

 כיצד מחשבים את גובה הפיצויים הפטורים ממס ואת גובה הפיצויים החייבים במס?

סכום הפיצויים הפטור ממס הינו מכפלת שנות העבודה במשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה
הקבועה בחוק (11,950 ₪ לכל שנת וותק נכון לשנת 2012).
מענק הפיצויים מעל הפיצויים הפטורים חייב בתשלום מס בהתאם למס השולי.
לדוגמא: פיצויי הפיטורים הפטורים ממס לעובד ששכרו 5,000 ₪ לחודש,
לאחר 3 שנות עבודה, יהיו: 3 שנים * 5,000 ₪ =  15,000 ₪.

 התקבלתי למקום עבודה חדש האם עליי לפתוח תכנית פנסיונית חדשה
   או להמשיך בתוכנית הקיימת?

ניתן ואף כדאי מאוד להמשיך את התוכנית הקיימת באמצעות מעביד חדש ש"יכנס לנעלי" המעביד הקודם וימשיך להפקיד כספים לתוכניות הקיימות וכך יישמר רצף ביטוחי ורצף של תנאי החיסכון הקיימים. חשוב להדגיש כי תוכנית פנסיונית היא חיסכון ארוך טווח והשמירה על רצף התוכנית תאפשר לך לקיים רמת חיים מכובדת בגיל פרישה. מאחר ובמהלך השנים חלו שינוים בתנאי החיסכון הפנסיוני, הקפאת התוכנית הוותיקה שלך ופתיחת תוכנית אחרת תחתיה, עלולה לגרום לך לנזק בלתי הפיך.

 טרם מצאתי מעסיק חדש מה עלי לעשות על מנת לשמור על התוכניות הפנסיוניות
   שלי?

במידה וטרם מצאת מעסיק חדש, מומלץ לשמור לכל הפחות על הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה תמורת תשלום עלות הביטוח בלבד, ללא מרכיב החיסכון, לתקופה מוגבלת ("הסדר ריסק זמני"). הסדר זה ניתן לביצוע במסגרת ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה חדשות בלבד. בקרנות הפנסיה הותיקות יש לחתום עם הקרן על "הסכם המשכת ביטוח". על מנת לשמור על רצף ביטוחי יש לבצע האמור לעיל לא יאוחר מ-3 חודשים מיום הפסקת העבודה.

 האם ניתן לפדות כספים מקרן פנסיה או מפוליסת ביטוח מנהלים?

באופן כללי ניתן לפדות את כספי הפיצויים אחרי סיום עבודה (ניתוק יחסי עובד מעביד). חלק מהכספים הנ"ל יהיה פטור ממס וחלק חייב במס, תלוי בגובה הכנסתך ובתקרת הפטור של כספי הפיצויים כפי שמתפרסמת ע"י נציבות מס ההכנסה מעת לעת. את כספי התגמולים שנחסכו ניתן לפדות בהתאם לתקנות קופות גמל. את התנאים המדויקים תוכל לברר עם נציגי השירות שלנו.

 האם פדיון פיצויים בסיום עבודה מקטין את זכויותיי לפרישה?

בהחלט. פדיון כספי פיצויים מקטין את החיסכון בתוכנית ומכאן שמקטין באופן משמעותי את החיסכון לגיל פרישה. ההמלצה היא להתייחס לכל החיסכון בתוכנית, כחסכון לטווח ארוך, לגיל פרישה. הקטנת החיסכון כתוצאה מפדיון פיצויים אחרי כל עזיבת עבודה מקטינה את הזכויות ולא תאפשר לך לקיים את רמת החיים שבחרת ביום ההצטרפות לתוכנית.

 האם ניתן לפדות כספים מקרן פנסיה או מפוליסת ביטוח מנהלים?

באופן כללי ניתן לפדות את כספי הפיצויים אחרי סיום עבודה (ניתוק יחסי עובד מעביד). חלק מהכספים הנ"ל יהיה פטור ממס וחלק חייב במס, תלוי בגובה הכנסתך ובתקרת הפטור של כספי הפיצויים כפי שמתפרסמת ע"י נציבות מס ההכנסה מעת לעת. את כספי התגמולים שנחסכו ניתן לפדות בהתאם לתקנות קופות גמל. את התנאים המדויקים תוכל לברר עם נציגי השירות שלנו.

 האם ישנו "קנס" על פדיון פיצויים מתוכנית פנסיונית?

במקרים מסוימים ישנו "קנס שבירה" בעת פדיון כספי פיצויים מתוכנית פנסיונית והנושא בולט בקרנות הפנסיה. גובה "קנס השבירה" כפוף לתנאי הפוליסה שלך ו/או לתנאי קרן הפנסיה שלך. בקרן פנסיה ותיקה, משיכת כספי פיצויים מהקרן, לא מאפשרת המשך הפקדות לאותה הקרן וגורמת לאיבוד הזכות לקבלת פנסיה ללא כל זכות חרטה בעתיד. 

עזיבת עבודה
תחילת עבודה
לומדה
מרכז פרישה לעובדים
השקל שלך
טפסים
google+ youtube
facebook linkedin
מידע וכלים עבורך
לומדה על ביטוח פנסיוני
לומדה על עזיבת עבודה
מאמרים מקצועיים
מחשבונים
שקל נט
מילון מושגים
שאלות נפוצות
ניוזלטר - השקל שלך
הרשמה לניוזלטר
שקל סוכנות
צוות מנהל
על הסוכנות
בין לקוחותינו
תנאי שימוש ושמירת פרטיות
יצירת קשר
צור קשר
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011