קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
ניהול תיקי השקעות
קרן השתלמות
פוליסת חיסכון
חידושים בתחום
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
צור קשר

קופת גמל

מה היא קופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חיסכון לטווח ארוך ובינוני המיועד להבטיח לך הכנסה בעת פרישתך מעבודתך, בין אם הנך שכיר או בין אם עצמאי. בשוק קיימות מספר רב של קופות ברמות סיכון שונות, אנו בשקל נתאים עבורך את קופת הגמל בהתאם למטרותיך ולטווח ההשקעה.  היתרון המשמעותי שלנו הוא ההיכרות עם כל סוגי קופות הגמל והיכולת לשווק את כל היצרנים בשוק באופן בלתי תלוי כאשר טובתך וצרכיך הם אלה שמנחים אותנו.
חוק הפיקוח על קופות הגמל מאפשר לעובד לבחור את קופת הגמל ולהעביר את הכספים שנצברו בה לקופה אחרת, בכל זמן שיבחר לעשות כך. המעבר מקופה אחת לאחרת אינו כרוך בתשלום או בקנסות. בתהליך ההעברה נשמרות כל הזכויות שנצברו לזכות העובד בקופה הישנה.   

לפניכם היבטים שונים הקשורים לחיסכון בקופת גמל:

 קופת גמל לא משלמת לקצבה בעקבות תיקון 3
 כללים למשיכת כספים מקופת הגמל
 פרמטרים לבחירת קופת גמל

 

 קופות גמל לא משלמות לקצבה (קופת גמל הונית עד 1/1/2008) בעקבות תיקון 3

  1. קופת גמל "לא משלמת לקצבה": החליפה את קופת הגמל ההונית שפעלה עד סוף 2007. קופה מסוג זה תשמש לצבירת כספים עד לגיל הפרישה. הכספים שנצברו יעברו לקופת גמל משלמת לקצבה, וכאמור זו תשלם קצבה חודשית לעמית. יצוין שלא יחול שינוי בכספים שנצברו עד סוף 2007. העמית יהיה רשאי לממש את הכספים הללו בהתאם לתנאים שהיו בתוקף עד סוף 2007 (צבירה הונית).
  2. סוגי קופות גמל "לא משלמות לקצבה": קופות בנקאיות לשעבר, תוכניות הוניות בחברות ביטוח כגון ביטוח מעורב, חסכון הוני בתוכניות משנת 2004, 2007 ואילך.
  3. בקופות הבנקאיות בהגיע עמית לגיל פרישה יהיה עליו לנייד את הסכום הנצבר לקופה משלמת לקצבה וזו תשלם לו קצבה חודשית בהתאם למקדם ההמרה לקצבה הידוע בעת פרישתו. בחברות הביטוח הוספו לכל התוכניות, שהיו הוניות בעבר, נספח קצבה עם מקדמי המרה לקצבה הידועים כבר היום ומובטחים בעת פרישה.

 כללים למשיכת כספים מקופת הגמל (קופת גמל הונית)

משיכת תגמולים עמית שכיר

לגבי כספים שהופקדו עד 2/1/2005
בפרישה מעבודה: אם עברו 6 חודשים כעצמאי או כמובטל או אם עבר למעסיק חדש, שלא הפקיד עבורו 13 חודשים לקופת גמל.
בפרישה לגמלאות: בהגיע העמית לגיל 60 (גבר ואישה) ופרש מעבודתו, או צומצמה משרתו ב-50% לפחות.
לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל (הון) משנת 2005 ואילך:
בהגיע העמית לגיל 60 (גבר ואישה), ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום ההפקדה הראשונה בקופה. ניתן למשוך את התגמולים מגיל 60 ואילך גם אם לא פרש מעבודתו.
ההפקדות משנת 2008 יחשבו כקצבה וניתן למשוך כספים אלו כפנסיה חודשית החל מגיל 60.

משיכת תגמולים עמית עצמאי

הפקדות עד 12/2005
בוותק של 15 שנה ממועד ההפקדה הראשון או בגיל 60 ואילך ובוותק של 5 שנים לפחות בקופה.
הפקדות משנת 2006
בהגיע העמית לגיל 60 שנים (גבר ואישה) וגם אם חלפו 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה.
ההפקדות משנת 2008 יחשבו כקצבה וניתן למשוך כספים אלו כפנסיה חודשית החל מגיל 60.
מיסוי משיכות שלא כדין:
משיכות כספים מקופות גמל לתגמולים שלא על פי התקנות תגרור מס/קנס של 35%.

 פרמטרים לבחירת קרן השתלמות וקופת גמל

בבחירת קרן השתלמות וקופת גמל מומלץ להתייחס למספר פרמטרים כולל מדדי סיכון שמקבלים ביטוי בסימולטור "שקל נט".

 ביצועי הקרן לאורך זמן ולא רק בשנה האחרונה.
 מוניטין וניסיון בניהול השקעות של בית ההשקעות שמנהל את הקרן.
 מדד שארפ - משווה את תוספת התשואה שהשיגה הקרן, מעבר לתשואה של נכס חסר סיכון, לסיכון
  שהקרן לקחה על עצמה. ערך גבוה משמעו שהקרן הצליחה להגדיל את התשואה שלה ללא
  הגדלה מקבילה של הסיכון.
 סטיית התקן - מדד סטטיסטי, המשמש לציון מידת הפיזור של התשואה מסביב לתשואה הממוצעת.
  סטיית תקן גבוהה תאפיין נכסים ששעריהם משתנים בצורה חדה באופן יחסי ותעיד על כך שהסיכון
  הכרוך בקרן גדול יותר. סטיית תקן נמוכה מעידה על תנודתיות נמוכה.
 מדד אלפא (ג'נסן) - מחושב ל-5 שנים אחרונות ומשקף את יכולתו של מנהל הקרן להשיג תשואה
  עודפת על מדדי השוק ובעצם מאפשר לבחון מה היה הרווח העודף שהניב מנהל הקרן שאינו נובע
  מחשיפה לגורמי הסיכון העיקריים המתומחרים בשוק. מדד חיובי מצביע על תשואה טובה יותר
  מתשואת השוק ואילו מדד שלילי מצביע על ביצועים פחות טובים מתשואת השוק.
 ביטא - מבטא את סיכון הקרן ביחס לתיק השוק. ביטא בוחן דפנסיביות (קטן מ-1)
  או אגרסיביות (גדול מ -1).
 נזילות הקרן - מדד הבוחן את היקף ההשקעות הנזילות בקרן ואת היקף ההשקעות הלא נזילות שלהן
  נדרש זמן רב יותר למימוש הנכס.

 רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

מילון מושגים
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011