ביטוח חיים

מה זה ביטוח חיים ריסק?

ביטוח חיים ריסק הוא ביטוח בסיסי, המעניק פיצוי כספי חד-פעמי, במקרה של מות המבוטח כתוצאה מאירוע ביטוחי המוגדר בפוליסה. ניתן להרחיב את הכיסוי גם למקרה של נכות מוחלטת וצמיתה. הפיצוי הוא בגובה הסכום שהוגדר בפוליסה ע”י המבוטח, וניתן למוטבים שנקבעו ע”י המבוטח ורשומים בפוליסה – בדרך כלל בן/בת זוג והמשפחה הגרעינית. מטרתו של ביטוח חיים ריסק היא להבטיח אמצעי קיום למוטבים, שאיבדו יחד עם יקירם גם מקור הכנסה. באמצעות הפיצוי המוטבים יכולים לשמור על רמת חיים סבירה למשך תקופה. אופן השימוש בכספי הפיצוי הינו לפי שיקול דעתם של המוטבים בפוליסה.

ביטוח חיים הכנסה למשפחה

ביטוח הכנסה למשפחה הוא ביטוח גמיש, המאפשר למבוטח לספק לכל אחד מן המוטבים בפוליסה הכנסה חודשית המותאמת לצרכיו. המבוטח מגדיר את הסכום החודשי ואת תקופת התשלום לכל מוטב, וחברת הביטוח מבצעת את התשלומים בהתאם לכל אחד מן המוטבים. השימוש בכסף הינו לשיקול דעתו הבלעדי של כל מוטב.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות