שקל בריאות

אגף הבריאות בקבוצת שקל הוקם מתוך ידיעה כי ביטוחי הבריאות מצריכים ידע מקצועי נרחב, ניסיון והתעדכנות שוטפת בחידושים בתחום הבריאות. האגף מלווה עשרות אלפי מבוטחים באלפי אירועים רפואיים: החל מתביעות להשתלות איברים, תביעות לתרופות בהצלת חיים, מימון פרטי לבדיקות, סיוע בניתוחים וסיוע בבחירת הרופאים הטובים ביותר.

להיות זכאים לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, לעבור ניתוחים בבתי חולים פרטיים בהם זמן ההמתנה קצר יותר, ולקבל החזרים עבור חוות דעת של רופאים מומחים – אלו רק חלק מהיתרונות של ביטוח בריאות פרטי.

מערכת הבריאות בישראל היא מהטובות בעולם, אך העומס בה גדול, דבר המתבטא בזמני המתנה ובאיכות השירות. בעלות חודשית לא גבוהה תוכלו ליהנות מסל שירותים רחב יותר ולדעת שברגע האמת יהיו בידיכם אפשרויות רבות יותר לטיפול, מבלי שהדבר יתבטא בהוצאה כלכלית גדולה.

אגף הבריאות של שקל מתחמה במתן שירות ופתרונות בתחום ביטוחי הבריאות הפרטיים וביטוחי בריאות קבוצתיים ושם לו למטה להוות את חוד החנית בכל הקשור במתן שירות מקצועי מרגע תחילת הטיפול ועד לסיומו

 • 70
  ארגונים
  מטופלים בביטוח בריאות קולקטיבי באגף שקל בריאות
 • 132000
  לקוחות
  מוגנים בביטוחי הבריאות מטעם קבוצת שקל
 • 30
  מיליון שקלים
  הסכום שמבוטחי שקל קיבלו ב-2019 בתביעות בריאות

ביטוחי בריאות

ביטוחי בריאות

כל כיסויי הבריאות המגיעים לכם

פיצוי בגין מחלה קשה

פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה

תאונות אישיות

פיצוי כספי בעקבות אירועים תאונתיים

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי פרטי, ביטוח סיעודי במסגרת קופות החולים

שאלות נפוצות

 • שב"ן הם שירותי בריאות נוספים הנקראים גם "ביטוח משלים". קופות החולים רשאיות להציע לחבריהן, במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תכניות לשירותי בריאות בנוסף על אלה הכלולים בסל שירותי הבריאות הבסיסי. כל חבר קופת חולים זכאי להצטרף מרצונו לתכנית שב"ן שמציעה הקופה, תמורת תשלום, בלא תלות במצבו הבריאותי או גילו. העלות הינה שונה בכל קופה, קופת החולים אינה רשאית לחייב את חבריה להצטרף לתכנית "הביטוח המשלים" ואינה רשאית להתנות את זכאותם לסל שירותי הבריאות הבסיסי בהצטרפות לתכנית השב"ן.

  הזכאות לקבלת שירותים מסוימים במסגרת תכנית השב"ן כרוכה בתקופת המתנה – תקופה שרק עם סיומה זכאי המבוטח לקבל שירותים אלו. מרבית השירותים הניתנים במסגרת השב"ן כרוכים בהשתתפות כספית של המבוטח. כל מבוטח זכאי לקבל מקופת החולים העתק של תוכנית השב"ן.

 • תקנון מול חוזה

  השב"ן הינו תקנון אחיד. אין התחייבות של קופת חולים לקיים את התנאים המפורטים בו לכל אורך חיי העמית בקופה. במרבית השב"נים מופיעה בתקנון השורה הבאה: "הקופה רשאית לשנות מעת לעת את זכויות העמיתים בשב"ן". תנאי השב"ן משתנים מעת לעת, לרבות המחירים. השב"ן מפוקח ע"י משרד הבריאות ואינו כפוף לחוק חוזה ביטוח.

  פוליסה פרטית בחברת ביטוח הינה חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. חברת הביטוח מתחייבת לתנאים לכל, תקופת הביטוח ואיננה רשאית לבצע כל שינוי אלא שינוי שמיטיב עם המבוטח (או שינוי שנקבע ע"י המפקח על הביטוח). פוליסה בחברת הביטוח כפופה לחוק חוזה ביטוח המסדיר את כל מערכת היחסים (חובות וזכויות) שבין המבוטח לחברת הביטוח.

  חיתום רפואי

  על פי חוק בריאות ממלכתי רשאי כל חבר קופת חולים להצטרף לשירותי השב"ן ללא מגבלה של מצב בריאותי קודם והקופה חייבת לבטחו. לעומת זאת, חברת ביטוח רשאית לסרב לבטח אדם בשל מצבו הרפואי או לבצע לגביו חיתום המביא בחשבון את גילו ואת מצבו הרפואי בעת קבלתו לביטוח. החיתום נעשה על פי הצהרת בריאות שמוסר המבוטח לחברה. בהצהרה מחויב המבוטח לגילוי נאות של מצבו.

  בפוליסות קבוצתיות הנערכות בחברות ביטוח, ניתן לקבל את כל המבוטחים ללא הצהרות בריאות ולאחר 12 חודשי ביטוח, חברת הביטוח מחויבת לכסות מצב רפואי שהיה קיים במועד ההצטרפות (בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה).

  מחיר

  מבוטחי שב"ן משלמים מחיר אחיד על פי קבוצות גיל וללא קשר למצבם הבריאותי. המחיר והתקנון מפוקחים ע"י משרד הבריאות וההצטרפות פשוטה ביותר באמצעות מוקדים טלפוניים. בחברת ביטוח המחיר נקבע לאחר חיתום המתחשב כאמור בגילו ובמצבו הבריאותי.

  בפוליסות קבוצתיות הנערכות בחברות ביטוח, לרוב המחיר יהיה אחיד לכל הגילאים. לרוב, העובד ובני משפחתו לא יידרשו למלא שאלון רפואי והצירוף לביטוח ייעשה באמצעות סוכנות הביטוח במקום העבודה.

   

  תגמולי ביטוח

  מבוטחי שב"ן מקבלים את השירות או המוצרים בדרך של שירות חינם או מוזל במתקני הקופה או מספקים שבהסדר עם הקופה (לרבות בחו"ל) ולעיתים כרוך בהשתתפות עצמית. חברות הביטוח מאפשרות קבלת פיצוי כספי או תשלום ישירות לספקי השרות (רופאים, בתי חולים ועוד) בחירת ספקי השרות רשימת הספקים ו/או הרופאים מתוך רשימה (לפוליסות בריאות החל מ02/2016) לאחר הרפורמה.

   

  השתתפות עצמית

  על מנת להבטיח מחיר נמוך, מבוטחי שב"ן משלמים סכומי השתתפות עצמית גבוהים יחסית, המגיעים עד כדי 50% לתרופות יקרות, לטיפולים ולמכשירים יקרים. בחברות הביטוח ההשתתפות העצמית נמוכה יחסית ברב הסעיפים. החל ממרץ 2008 נקבעה השתתפות עצמית לכל הניתוחים בשב"ן. ההשתתפות העצמית תהיה לכל הפחות 15% מעלות הניתוח ועלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים.

  אכשרה/המתנה

  הן מבוטחי השב"ן והן מבוטחי חברות הביטוח מתנים את הזכות לקבלת פיצוי בתקופת אכשרה או המתנה, בה המבוטח משלם דמי ביטוח אך אינו זכאי לפיצוי בקרות מקרה הביטוח. תקופות האכשרה נעות בין כ- 3 חודשים ל- 24 חודשים לסעיפים השונים. במקרים מסוימים ניתן לעבור מקופה לקופה או מתכנית ביטוח אחת לאחרת ללא צורך בתקופת אכשרה נוספת (רצוי לברר זאת עם המבטח).

 • אנשים רבים בוחרים להיות מכוסים במסגרת השב"ן כרובד שני לסל הבריאות הממלכתי וכן בביטוח פרטי בחברת ביטוח כרובד שלישי משלים. מאחר וביטוחים אלו מכסים לעתים את אותם סעיפים, אם יש ברשותכם ביטוח משלים באחת מקופות החולים, וברצונכם לרכוש ביטוח מחברת ביטוח, מומלץ לבדוק מראש מה מציעה לכם הפוליסה הפרטית, להבין את ההבדלים בין הכיסויים הכלולים בה לבין השב"ן שברשותכם וכמובן להשוות בין הביטוחים המוצעים על ידי חברות הביטוח השונות ולבחור בביטוח המתאים ביותר לצרכיכם והעדפותיכם.

  תכנון נכון ובחינה מעמיקה יבטיחו לכם כיסויי חשוב, מתאים, איכותי ומותאם אישית.

 • הסיבה לכך מאוד פשוטה. מבוטח המצטרף לתוכנית ביטוח בריאות בגיל צעיר, מגיע (בדרך כלל) בריא וללא מחלות קודמות. במקרים רבים, יצורף המבוטח ללא צורך בחתימה על שאלון בריאות ועלות הביטוח שישלם תהיה

  נמוכה. עם השנים והגיל, יעלה באופן הדרגתי סכום הביטוח אך הזכויות הרפואיות שצבר ישמרו.

 • כן. במרבית הביטוחים הקבוצתיים המעסיק יאפשר לעובדיו לצרף את בני משפחתם לביטוח הבריאות של מקום העבודה. מדובר בהטבה משמעותית המאפשרת לבני משפחות העובדים ליהנות מהתנאים שהושגו ע"י המעסיק הן בהיקף הכיסוי והן בעלויות הנמוכות.

 • כאשר מתעורר צורך רפואי יש לפנות ל "אגף הבריאות בשקל סוכנות לביטוח", אשר תנחה את המבוטח ותדאג למצות את זכויותיו על פי הפוליסה.

תנאים והגבלות:

האמור באתר הינו בגדר מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק מקצועי עם בעל רישיון. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו קשר עם סוכנות שקל לצורך תיאום פגישה עם בעל רישיון.