ביטוח לעסקים

אתם משקיעים את מיטב כספכם ומרצכם בהקמת עסק חדש ובהפעלתו, ועל פי רוב שקועים במרבית שעות היממה במחשבות כיצד להגדיל את התפוקה, להציע שירותים חדשים או לגייס עובדים. דווקא משום כך חשוב שתמצאו את הזמן לתת את הדעת על סיכונים שונים להם אתם חשופים ותדאגו להיערך עם כיסוי ביטוחי מתאים. כך מקור הפרנסה שלכם יהיה מוגן מתרחישים שונים ולא תופתעו לרעה.

מה זה בעצם ביטוח לעסקים?

ביטוח עסקים הוא מטרייה ביטוחית שבאה להגן על העסק שלכם מפני סיכונים שונים שעשויים להוביל להפסדים כתוצאה מהוצאה גדולה ובלתי צפויה. הביטוח כולל ביטוח מבנה, ביטוח תכולה, ביטוח צד ג’, ביטוח תאונת אישיות ועוד, כאשר מתוקף העובדה שלכל עסק יש מאפיינים ייחודיים, אנו תופרים לו פיתרון מיטבי על פי הצרכים השונים בפועל.

על מה חשוב להקפיד?

כבעלי עסקים חשוב ששלושת המרכיבים הבאים יהיו חלק בלתי נפרד מביטוח העסקים שלכם:

חבות מעבידים – סעיף זה מכסה את האחריות שלכם כלפי עובדיכם במקרה של נזקי גוף (פגיעה גופנית או מקרה של מוות) הנגרמים כתוצאה ממחלה או תאונה שהתרחשה בגין עבודתם בעסק. רכיב זה של ביטוח עסקים מכסה גם הוצאות משפטיות סבירות בגין תביעה מצד העובד הנפגע.

אחריות מקצועית – כבעלי עסקים אתם חשופים לתביעות הנוצרות כתוצאה ממקרים של רשלנות מקצועית, הפרת חבות מקצועית, מחדל או מעשים שנעשו בתום לב. ביטוח אחריות מקצועית כמרכיב של ביטוח עסקים מאפשר לכם להיות מוגנים מפני מקרים אלו ומעמיד לרשותכם הגנה מפני תביעות וכיסוי הוצאות ההגנה משפטית.

צד ג’ – ביטוח זה מכסה מפני מצבים בהם עלולה להתרחש פגיעה לגוף או לרכוש של צד שלישי (אדם שאינו מבוטח או עובד בעסק שלכם). הפוליסה אף מכסה הוצאות משפטיות סבירות.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות