ביטוח
מנהלים

ביטוח מנהלים הוא אחד משלושת הפתרונות האפשריים בישראל לחיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאים, לצד קרן פנסיה וקופת גמל. כל התקנות לגבי שיעורי הפקדות, השתתפות מעסיק בהפקדות, הטבות מס וכדומה חלות גם על ביטוחי מנהלים.

הייחודיות של ביטוח מנהלים לעומת קרן פנסיה היא בהיותו חוזה אישי המחייב את חברת הביטוח כמו כל פוליסה. בקרן פנסיה ההסכם הוא שיתופי, כך שהתשואות (חיוביות או שליליות) נחלקות בין כל העמיתים בקרן.

בדומה לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים כולל חיסכון פנסיוני ויכול לכלול רכיבי ביטוח כגון אובדן כושר עבודה, שאירים ועוד. ניתן לשנות מעת לעת את האיזון בין המרכיבים השונים בפוליסה.

תוכניות לביטוח פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה, כוללות בתוכן חיסכון לגיל הפרישה וכן כיסוי ביטוחי למקרה נכות ומוות, על כן אנו ממליצים לשמור עליהן ולהמשיכן. היות שבמהלך השנים חלו שינוים בתנאי החיסכון הפנסיוני, הקפאת התוכנית הוותיקה שלך ופתיחת תוכנית אחרת תחתיה, עלולה לגרום לך לנזק בלתי הפיך.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות