פורטל מבוטח

ט.ל.ח הנתונים המפורטים מבוססים על המידע שהועבר אלינו מהגופים המוסדיים, והם אינם כוללים שינויים שטרם הושלמו.
המידע והנתונים הקובעים והסופיים הם אלו הרשומים בגופים המוסדיים.

התפלגות חסכונות
לא נמצאו חסכונות
סטטוס בקשות אחרונות
לא נמצאו בקשות פעילות.

ניתן לפנות לשירות הלקוחות
באמצעות דוא"ל: callcenter@shekelgroup.co.il
או בטלפון: 03-9282111

בני משפחה המבוטחים בקולקטיב בריאות

תאריך לידה שם מלא תעודת זהות קרבה
31.07.89 יוסי 034455535 בן זוג
31.07.89 שימי 034455535 נכד
31.07.89 2צחי הלוי 034455535 ילד

עלויות ביטוחים

עלות חודשית למבוטח ₪30
עלות חודשית למשפחה ₪90

סוגי חבילות

שם המבוטח שם חבילה תאריך תחילת כיסוי מספר פוליסה שם חברת הביטוח
יוסי עובד ניתוחים מלא 26/02/2021 312786661 יוסי הפניקס
שימי עובד ניתוחים מלא 26/02/2021 312786661 שימי הפניקס
2צחי הלוי עובד ניתוחים מלא 26/02/2022 312786662 צחי הפניקס

בחר את שם המבוטח

בן זוג: יוסי נכד: שימי ילד: 2צחי הלוי
שם כיסוי יוסי סוג 1 אמבולטורי שימי 1 אמבולטורי צחי 1
מספר פוליסה 312786661 יוסי 312786661 שימי 312786662 צחי
שם החברה יוסי שם 1 תרופות מחוץ לסל שימי 1 תרופות מחוץ לסל צחי 1
שם כיסוי יוסי סוג 2 אלמנטרי שימי 2 אלמנטרי צחי 2
מספר פוליסה 312786661 יוסי 312786661 שימי 312786662 צחי
שם החברה יוסי שם 2 ביטוח רכב שימי 2 ביטוח רכב צחי 2
שם כיסוי אלמנרטרי שימי 3 אלמנרטרי שימי 3
מספר פוליסה 312786661 יוסי 312786661 שימי
שם החברה שימי ביטוח 3 שימי ביטוח 3
לא נמצאו פוליסות.
לא נמצאו תהליכים פתוחים.
לא נמצאו פוליסות.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות