קרן פנסיה

מה זו קרן פנסיה?

תכנית פנסיונית המעניקה מענה לשלושה צרכים מרכזיים:

  • קצבה חודשית החל מגיל פרישה ולמשך כל חיי המבוטח , גובה הקצבה החודשית תלוי בסכום הצבירה שנצבר בתכנית עד לאותו מועד ובמסלול קבלת הקצבה שנבחר מבין מגוון מסלולים אפשריים.
  • קצבת נכות למקרה של אובדן כושר העבודה כתוצאה ממחלה או תאונה, סכום הקצבה הוא בד”כ בשיעור של 75% מההכנסה החודשית הממוצעת המחושבת על פי תקנון הקרן, והוא עלול להשתנות בהתאם למסלול הביטוחי שנבחר ע”י העמית.
  • קצבת שארים לבן/בת הזוג לכל ימי חייהם ויתומים עד גיל 21

ההצטרפות הינה לרוב ללא כל הוכחת בריאות, אך קיימת תקופת אכשרה של חמש שנים בגין מצב רפואי קיים.

קרנות הפנסיה המקיפות נהנות מסיוע של המדינה באמצעות אג”ח מיועדות אשר מבטיחות תשואה של 4.86% על כ 30% מהנכסים לחוסכים ו 60% לפנסיונרים. קרן פנסיה מבוססת על ביטוח הדדי ותנאיה נקבעים בהתאם לתקנון הקרן הניתן לשינוים מעת לעת בכפוף לאישור רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

למה קבוצת שקל?

שקל סוכנות לביטוח מאפשרת לך להיעזר בקבוצת מומחים מהשורה הראשונה בעלי ידע מקצועי רב בביטוח פנסיוני, אקטואריה, פיננסים ובריאות, בכלים הטכנולוגיים הייחודיים, וכן לקבל שרות מקצועי ומגוון בעת קבלת החלטה על עתידך הפנסיוני ו/או ההגנה הביטוחית אשר הינך מבקש להקנות לך ולמשפחתך.

להלן מבחר השירותים אשר ניתן לקבל בסוכנות שקל:

  • סימולאטור אופטימיזציה – לבחירת התמהיל האופטימאלי של שילוב קרן פנסיה וביטוח מנהלים.
  • סימולאטור לבקרת צבירת זכויות וכספים בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.
  • תוכנה להשוואה בין תוכניות הביטוח השונות.
  • תכנון תוכניות בריאות וסיעוד ליצירת הגנה ביטוחית מושלמת.
  • תכנון מס בפרישה במטרה להקטין את גובה המס.
  • תכנון קבלת הכנסה לכל החיים.
  • תכנון וניהול חסכונות והשקעות.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות