קרן פנסיה

מה זו קרן פנסיה?

תוכנית פנסיונית המעניקה מענה לשלושה צרכים מרכזיים:

  • קצבה חודשית החל מגיל פרישה ולמשך כל חיי המבוטח, גובה הקצבה החודשית תלוי בסכום הצבירה שנצבר בתכנית עד לאותו מועד ובמסלול קבלת הקצבה שנבחר מבין מגוון מסלולים אפשריים.
  • קצבת נכות למקרה של אובדן כושר העבודה כתוצאה ממחלה או תאונה, סכום הקצבה הוא בד"כ בשיעור של 75% מההכנסה החודשית הממוצעת המחושבת על פי תקנון הקרן, והוא עשוי להשתנות בהתאם למסלול הביטוחי שנבחר/ה ע"י העמית/ה.
  • קצבת שארים לבן/בת הזוג לכל ימי חייהם ויתומים עד גיל 21

ההצטרפות לא מצריכה לרוב הוכחת בריאות, אך קיימת תקופת אכשרה של חמש שנים בגין מצב רפואי קיים.

קרנות הפנסיה המקיפות נהנות מסיוע של המדינה באמצעות אג"ח מיועדות אשר מבטיחות תשואה של 4.86% על כ-30% מהנכסים לחוסכים ו-60% לפנסיונרים. קרן פנסיה מבוססת על ביטוח הדדי ותנאיה נקבעים בהתאם לתקנון הקרן הניתן לשינוים מעת לעת בכפוף לאישור רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

למה קבוצת שקל?

שקל סוכנות לביטוח מאפשרת לכם להיעזר בקבוצת מומחים מהשורה הראשונה בעלי ידע מקצועי רב בביטוח פנסיוני, אקטואריה, פיננסים ובריאות בכלים הטכנולוגיים הייחודיים, וכן לקבל שירות מקצועי ומגוון בעת קבלת החלטה על עתידכם הפנסיוני ו/או ההגנה הביטוחית אשר אתם מבקשים להקנות לעצמכם ולמשפחתכם.

להלן מבחר השירותים אשר ניתן לקבל בסוכנות שקל:

  • סימולטור אופטימיזציה – לבחירת התמהיל האופטימלי של שילוב קרן פנסיה וביטוח מנהלים.
  • סימולטור לבקרת צבירת זכויות וכספים בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.
  • תוכנה להשוואה בין תוכניות הביטוח השונות.
  • תכנון תוכניות בריאות וסיעוד ליצירת הגנה ביטוחית מושלמת.
  • תכנון מס בפרישה במטרה להקטין את גובה המס.
  • תכנון קבלת הכנסה לכל החיים.
  • תכנון וניהול חסכונות והשקעות.