תיקון 190
לפקודת מס הכנסה

בשנת 2020 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה במטרה לעודד חיסכון באמצעות קופות גמל של אזרחים ובמיוחד גמלאים, מתוך הבנה שקצבה זקנה היא אחד העוגנים החשובים לאחר גיל פרישה. תיקון זה מאפשר לכם להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופות גמל, ליהנות בתקופת החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה, ולמשוך את הכסף אחרי גיל 60 כקצבה או כסכום חד פעמי בתשלום מס מופחת של 15% על הרווח הנומינלי (במידה שעומדים בתנאים של קצבה מזערית).

 • דמי ניהול אטרקטיביים והטבות מס

  דמי ניהול ללא עלויות נוספות כגון עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת ועוד. קבלת פטור ממס בעת משיכת כספים כקצבה בגיל פרישה.
 • נזילות מלאה לאחר גיל פרישה

  אפשרות למשיכה הונית כסכום חד פעמי מגיל 60 ומעלה ובתנאי כי החוסך/ת בגיל פרישה ובקופה תישאר יתרה מינימלית בגין הפקדה על פי הקבוע בתקנות.
 • העברה בין דורית

  חיסכון בקופת גמל מניב הטבות מס גם כאשר מדובר בהעברה בין דורית למוטבים – היבט חשוב עבור אוכלוסייה מבוגרת.
 • ניהול מקצועי ודינאמי

  מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות ומיצוי הזדמנויות – מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון רחב של השקעות, דוגמת נכסים לא סחירים, ניירות ערך בארץ ובחו"ל ועוד.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות