לכל סוגי המשפחות: כדאי לדעת את הזכויות שלכם לגבי זכאות לקצבת שארים

אנחנו לא אוהבים לחשוב על זה או להתכונן לאפשרות שכזו, אבל עלינו לקבל החלטה אודות קצבת השארים שתעבור למשפחה שלנו עם לכתנו. בעולם הפנסיה והביטוח, קצבת שארים היא הסכום החודשי אותו מקבלים השארים במקרה פטירה של עמית או עמיתה בקרן פנסיה חדשה, סכום המחושב על פי השכר הקובע של העמית/ה ועל פי מסלול הביטוח שנבחר.

מי הם השארים ולפי מה נקבע מעמדם ככזה? בקרן פנסיה הזכויות נקבעות על פי תקנון הקרן והגדרותיו. החיים המודרניים מציבים בפנינו מודלים נוספים מלבד המודל הבנוי על זוג הורים עם 2-3 ילדים. כיום אנו עדים למגוון רחב יותר של סוגי משפחות ואפשרויות זוגיות: נישואים מחוץ לרבנות, נישואים גאים, ידועים בציבור, חד הוריים ועוד.

עולה השאלה איך התקנון של קרנות הפנסיה מתייחס לאפשרויות השונות. על כך בשורות הבאות:

אלמן ואלמנה

ההגדרה לאלמנה ואלמן היא מי שהיה בקשר נישואים עם העמית המבוטח וחי/ה עימו במגורים משותפים, אלא אם לא גרו יחד מסיבה רפואית של מי מהם. הקצבה תשולם לאלמן לכל ימי חייו, גם אם ינשא בעתיד בשנית וגם אם תשולם לו קצבה נוספת. גובה הקצבה לאלמן הוא 60% מסך קצבת השארים המלאה.

ישנם מצבים שבהם בני זוג חיים יחד, אך לא באו בברית נישואים המוכרים בישראל. במצב כזה, באם יוכרו ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת או ע"י החברה המנהלת בכפוף להכרה מביטוח לאומי כידועים בציבור וחיים משותפים מעל לשנה – יוכרו כזכאים לקצבת שארים כאלמן או כאלמנה לכל דבר ועניין.

מה קורה כשאלמן של עמיתה, שהחל לקבל קצבת שארים, הולך לעולמו? הקצבה תשולם לתקופה מובטחת של 240 חודש לפחות, אך לא מעבר לגיל 87 שלו/ה. זאת אומרת שבמקרה פטירה של אלמן או אלמנה שקיבלו פחות מ 240 קצבאות הקרן תשלים את הסכום למינימום המובטח.

זוג חד-מגדרי

משפחה שבה יש זוג מאותו מגדר, שני גברים או שתי נשים שהוכרו כידועים בציבור, תינתן התייחסות כמו לכל בני זוג אחרים ובמקרה פטירה יוכר בן/ת הזוג כאלמן/ה לכל דבר ועניין.

יתומים

יתומים הם ילדים של עמית/ה שנפטר/ה והם זכאים עד לגיל 21 לקצבה בשיעור 40% מקצבת השארים המלאה. ילד שאומץ כחוק יוכר כיתום כמו ילד ביולוגי וכך גם ילד שיוולד במהלך 300 ימים לאחר פטירת הורה שהיה עמית מבוטח. מעמד מיוחד יש לילד שהוכר כילד מוגבל לאחר שהורה שלו הצטרף לקרן. במקרה של פטירת הורה לילד מוגבל יהיה הילד המוגבל זכאי לקצבת השארים גם לאחר גיל 21, כל עוד הוא מוגבל ולא מסוגל לכלכל את עצמו.

ילדים של בן/ת זוג שאינם ילדיו של העמית/ה ולא אומצו על ידו/ה כחוק לא יהיו זכאים לקצבת שארים.

גירושין

במקרה של גירושין-  בן או בת הזוג לשעבר של העמית אינם זכאים לקבל קצבת שארים. במקרה כזה הילדים יהיו זכאים לקצבה בשיעור 100% מקצבת השארים המלאה עד לגיל 21 ואם לגרוש או לגרושה יהיה מינוי כאפוטרופוס, מתוקף היותם הורה של הילדים, הרי שהקצבה שלהם תשולם באמצעותם לטובת גידולם ורווחתם.

הורים של עמית/ה

גם הורים של עמית (או עמיתה) שנפטר זכאים לקצבת שארים זאת רק בתנאי שהם סמוכים כלכלית באופן מלא על שולחנו של העמית המבוטח שנפטר ואין להם כל הכנסות משל עצמם, מצב לא שכיח אך אפשרי.

בחירת שארים

שארים זכאים לקצבת שארים אך ורק אם הם עונים על ההגדרה בתקנון הקרן ואין אפשרות לבחור בשארים נוספים או להסיר שארים מסוימים.

כשאין שארים

יכול להיווצר מצב בו עמית נפטר וכלל לא משאיר אחריו שארים העונים על ההגדרה שבתקנון. במצב כזה הקרן תשלם את כל הצבירה למוטבים כפי שנבחרו לפני הפטירה ואם לא נבחרו מוטבים אז הקרן תשלם את הצבירה ליורשים החוקיים שלו.

קבלת פיצויי פיטורין

כספי הפיצויים כלולים בצבירה שבקרן הפנסיה. במקרה פטירה תשולם קצבת השארים כשהיא כוללת בתוכה גם את כספי הפיצויים ולא ניתן לבקש פדיון שלהם בנפרד.

מיסוי

קצבת שארים היא הכנסה הפטורה ממס עד לגובה 8,460 ₪ לכל מקבל קצבה. סכומים שמעבר לכך יכללו בהכנסה החייבת במס.

אלמן/ת פנסיונר/ית

פטירה של פנסיונר או פנסיונרית זה מצב שונה מפטירה של עמית. לאלמן פנסיונר המקבל קצבת זקנה, קיימת זכאות לקבלת קצבת שאירים שגובהה נקבע ע"י הפנסיונר לפני קבלת קצבת הזקנה הראשונה. זכאותו של בן הזוג לקבלת קצבת שאירים לא תפגע אם בני הזוג התגרשו לאחר שהחל לקבל קצבת זקנה אלא אם נקבע אחרת בפסק דין או צו שיפוטי.

לסיכום, ראינו כי ישנם פתרונות מגוונים למצבים שונים ועדיין זה לא מקיף את כל האפשרויות. למשל, מה קורה כשיש לעמית/ה ילדים בגילאים שונים וחלקם יהיו זכאים לקצבת שארים וחלקם לא. לטובת התאמה מיטבית של הפתרונות הפנסיוניים לרצונות ולצרכים שלך אנחנו מזמינים אותך לפנות להתייעצות עם הסוכן שלך בקבוצת שקל.

 

*בכל מקום בו יש התייחסות בלשון זכר הכוונה גם לנקבה ולהיפך.

*כל האמור מבוסס על תקנון תקני של קרן פנסיה מקיפה חדשה. במקרה של חילוקי דעות, הנוסח המופיע בתקנון הקרן התקף בקרות מקרה הביטוח יהיה הקובע לכל דבר ועניין.

בואו להתייעץ איתנו בנושא

    צור קשר – פיננסי

    השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם!

    *שדה חובה
    שינוי גודל גופנים
    ניגודיות