השקל שלך ניוזלטר אפריל 2020

הכותב הינו אמיר גיל: מנהל אגף השקעות הלמן-אלדובי

קצת יותר מחודש חלף מאז השפל שנרשם בבורסות העולם ונדמה שמשבר הקורונה הולך להיות מתוייק בקרוב בדפי ההיסטוריה. על רקע תוכניות ההצלה העצומות ופתיחת המשקים ברחבי העולם לפעילות כלכלית, בצורה זו או אחרת, רשמו בחודש אפריל הבורסות התאוששות עוצמתית במיוחד. כך מדד ה – s&p500 עלה בכ- 11% נכון ל-29.4 , ת"א 125 עלה בכ-9% . גם מדדי האג"ח תיקנו בצורה חדה עם עליה של 4% בתל בונד 60.

כניסת ישראל למדד ה –WGBI (world global bond index)

לאחר דחייה של חודש, מצטרפת ישראל בסוף החודש למדד האג"ח הגלובלי של חברת FTSE . המדד עוקב אחרי אג"ח ממשלתי בריבית קבועה של יותר מ- 20 מדינות בעלות דרוג מינימלי . משקלה של ישראל במדד נקבע על 0.3% מה שצפוי להזרים ביקושים של כ -5 מיליארד דולר לשוק האג"ח המקומי. בשל הפרסום המוקדם של עדכון המדד ניתן להניח שסכום לא מבוטל מאומדן זה כבר מצא את דרכו לשוק כך שההשפעה הצפויה איננה ברורה. כך או כך עלה מדד האג"ח הממשלתי עלה בכ – 2.5% בחודש האחרון.

כרטיס צהוב

ענף הכדורגל עדיין לא חזר לפעילות אבל כרטיס צהוב אחד כבר נשלף. על רקע גיוס חוב דולרי נוסף שביצעה המדינה השבוע בהיקף של 5 מיליארד דולר וכן לאור פרסום תוכנית ההנפקות הצפויה לחודש מאי בהיקף עצום של 10 מילארד ₪ (היקף כפול מחודש אפריל) ראוי לשים לב לדו"ח הדרוג המעודכן שהוציאה חברת הדרוג מודיס לישראל. שנתיים לאחר שהעלתה את אופק הדרוג לחיובי, שבה מודיס ומפחיתה אותו לניטראלי (A1) . בנימוקים להפחתה מציינים במודיס את ההרעה הבולטת בנתונים הכלכליים של ישראל גם ביחס למדינות מערביות אחרות. על פי הערכות הכלכלנית הראשית באוצר צפוי זינוק בגרעון התקציבי לכ – 11% (אחד הגבוהים בעולם המערבי), התוצר צפוי להתכווץ בכ -6% ויחס החוב תוצר יעלה ל – 75% בשנת 2020.

עוד מציינת מודיס את הירידה באפקטיביות של המדיניות הפיסקלית על רקע המשבר הפוליטי המתמשך בישראל.

עונת הדוחות

עונת הדוחות בארה"ב בעיצומה ולאחר דיווח של 22% מהחברות עולה שהרווח המצרפי ירד בכ – 21% ברבעון הראשון לעומת ירידה של 15% ברווחי 28% מהחברות האירופאיות שדיווחו עד כה.

בימים הקרובים ישלימו את הדיווחים גם ענקיות הטכנלוגיה – גוגל, פייסבוק, מייקרוסופט, אפל  ואמזון אשר משקלן המצרפי במדד עומד על 20%. כדאי לשים לב להשפעה המינימלית שהייתה לקריסת הנפט על הבורסה האמריקאית , תופעה המיוחסת למשקל הנמוך  של חברות האנרגיה במדד .  מאז המשבר הפיננסי בשנת 2008, התכווץ משקל האנרגיה במדד ה – s&p 500  מרמה של 16% למשקלו הנוכחי העומד על 2% בלבד.

הערות משפטיות:

מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידי  החברה למועד זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטת החברה. ומטבע הדברים הן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר. מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף  את הוראות הדין ו/או תקנון המוצר הרלוונטי. אין באמור התחייבות החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. להלמן-אלדובי עשוי להיות עניין אישי בנושא הסקירה. המידע המוצג הוא חומר מסייע בלבד, הנשען על אומדנים והערכות החברה שמטבע הדברים, אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. אין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים או הפנסיוניים המוזכרים בו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות