דחיית הגבלת השימוש בחשבון נאמנות ועדכונים

דחיית הגבלת השימוש בחשבון נאמנות ועדכונים בנושא
מעסיקים יקרים,

ביום 19 בינואר 2021, פורסם חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.
במסגרת חוזר זה, נדחתה ההגבלה הנוגעת לשימוש בחשבון נאמנות לצורך העברת כספים ממעסיק לגוף מוסדי כדלקמן:

מעסיקים של 100 עובדים ויותר – דחייה לחודש פברואר 2022
מעסיקים של עד 100 עובדים – דחייה לחודש פברואר 2023

 1. בעניין זה אנו מבקשים לעדכנכם:
  החל מחודש שכר 02/2021 תיסגר האפשרות להעברת כספים דרך חשבון נאמנות לקרן הפנסיה עתודות הותיקה (מ"ה 300) . נדגיש כי הוראה זו היא ביוזמת הקרן.את ההפקדות יש להעביר באמצעות העברה בנקאית בלבד. להלן פרטי החשבון:
  בנק 10, סניף 800, חשבון 4192333
  את האסמכתא להעברה בנקאית, יש לשלוח לרפרנט הגבייה האישי שלך, אנו כמובן נמשיך להעביר את הדיווח הנדרש אודות ההפקדה לקרן הפנסיה.
 2. החל מחודש שכר 01/2021 ניתן להעביר הפקדות דרך חשבון הנאמנות לבית ההשקעות מור גמל (מור השתלמות מ"ה ראשי 8700, מור גמל לתגמולים ופיצויים מ"ה ראשי 8694)

  בנוסף לכך, נדחו ההוראות לעניין חובת דיווח במבנה אחיד למעסיקים של עד 10 עובדים בשנה נוספת.
  חובה זו תיכנס לתוקפה עבור מעסיקים של בין 3-10 עובדים בחודש 02/2022 ועבור מעסיקים של עד 3 עובדים בחודש 02/2023.

נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע,

בברכה,
קבוצת שקל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות