העברת ניהול קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי למיטב דש

מעסיק יקר,

בהמשך להסכם להעברת ניהולן של קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, לחברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, המועד המשוער להעברת הניהול הינו 30/06/2021.

בהתאם לכך, הנכם מתבקשים לעדכן במערכות השכר את השינוי בפרטי הקופה כדלקמן:

שם קופה שם קופה צפוי לאחר העברת הניהול מספר ח.פ לעדכון מספר אוצר פרטי חשבון להפקדה*

בנק                   סניף                    חשבון

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה מיטב דש קרן פנסיה מקיפה 512065202 1032 20 574 420455
הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית מיטב דש קרן פנסיה כללית 512065202 1177 20 574 280475

*אין שינוי בשלב זה בפרטי החשבון להפקדות

תשומת לבכם, עדכון פרטי הזיהוי של הקופות במערכת השכר חשוב מאוד וזאת על מנת שקבצי  הדיווח יקלטו באופן תקין והכספים ישויכו לחשבונות העמיתים.

יש לשנות בהתאם לטבלה את מספר הח.פ של מיטב דש בשדה קוד זיהוי קופה/ח.פ KOD-MEZAHE-KUPA-H-P

מצורפת לנוחיותכם ההודעה למעסיקים אשר נשלחה מטעם הלמן אלדובי.

הודעה בדבר השלמת העברת הניהול תשלח אליכם לאחר שתושלם העברת הניהול על ידי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

יובהר כי קופות הגמל שבניהול הלמן אלדובי אינן עוברות לניהולה של מיטב דש

בכל שאלה נוספת, אנו עומדים לרשותכם.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות