קרן
השתלמות

לפניכם היבטים שונים הקשורים לחיסכון בקרן השתלמות לשכירים:

rn

    rn t

  • הטבות המס
  • rn t

  • כללים למשיכת כספים מקרן השתלמות
  • rn t

  • שמירת זכויות וותק
  • rn t

  • פרמטרים לבחירת קרן השתלמות
  • rn

הטבות מס

rnלחיסכון בקרן השתלמות יתרונות רבים על פני תוכניות חיסכון אחרות בעיקר בגלל שזהו אפיק החיסכון היחיד בישראל בו הרווחים פטורים ממס רווחי הון, וזאת בתנאי שההפקדה לקרן ההשתלמות לא עברה את התקרה השנתית.rnאז מהי התקרה השנתית? תקרת ההכנסה הקובעת לשנת 2015 לשכיר היא 15,712 ₪ לחודש. כלומר תקרה שנתית של 188,544 ₪. עובד המשתכר מעל תקרה זו ישלם מס על החלק העודף מעבר לתקרה זו, כבר במועד ההפקדה.rnמה יהיה גובה המס שישלם? העובד ישלם מס בהתאם לדרגת המס השולי שלו, במועד ההפקדה.rnהאם זה המס היחיד שישלם העובד? לא!rnכידוע, החל מינואר 2003 מוטל מס בישראל על הרווחים הריאליים וזאת בעקבות רפורמת רבינוביץ. במקרה של קרן השתלמות, העובד יאלץ לשלם מס על אותו חלק שהוא מעבר לתקרה (25% מינואר 2012, 20% החל מינואר 2006 ולתקופה שבין 2003-2005 שיעור של 15%) וזאת על הרווחים הריאליים במועד המשיכה של הקרן.rnובכל זאת, אז מהי הטבת המס לעובד בקרן ההשתלמות? הפקדת המעביד לקרן ההשתלמות בגבולות של תקרת ההכנסה, פטורה ממס, וזאת על אף שמדובר בסכומי כסף שמגיעים לכיסו של העובד.

שמירת זכויות ותק

rnהחלפת מקום עבודה: אין פגיעה בזכויות הוותק שצברת בקרן ההשתלמות וזכויות הוותק שצברת בקרן הקודמת תישמרנה במלואן בקרן החדשה, גם אם לא העברת את הכספים שנצברו במקום העבודה הקודם.rnהפסקת הפקדות לקרן: הפסקת לעבוד או עברת למקום בו אינך זכאי להפקדות לקרן השתלמות, כספך יישמר בדיוק לפי הכללים החלים על חבר פעיל. אין חשיבות להפקדות רצופות מידי חודש בשביל לשמור על הזכויות.rnברשותך מספר קופות: באפשרותך למשוך גם קופה שאינה נזילה וזאת ביחד עם משיכת קופה נזילה אחרת.rnניתן לבצע משיכה כשהזכות להשלכת וותק היא חד פעמית, כל עוד לא בוצעה משיכה חלקית מהקופה הנזילה, ורק למול קופה צעירה אחת. במקרה של השלכת הוותק, יש לפדות ראשית את הקופה הצעירה במלואה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות